Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Lý thuyết và bài tập câu tường thuật.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Diễm Phúc
Ngày gửi: 13h:52' 09-10-2012
Dung lượng: 323.0 KB
Số lượt tải: 15003
Direct speech and Reported speech
I. Definition:
1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
- Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).
- Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dung đúng những từ của người nói.
Ex: Bill said that he didn’t like that party.
II. Những thay đổi trong lời nói gián tiếp:
1. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):

Direct Speech
Reported Speech

1. Present Simple:V1
Ex1: Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock”
Ex2: He said “ I like beer”

2. Present Progressive: am/is/are +Ving
Ex: He said “I’m watching TV”

3. Present Perfect: has/have + V3/ed
Ex: He said “ I have just bought a new book”

4. Past Simple: V2/ed
Ex: They said “ We came by car ”

5. Past Progressive: was/were + V-ing
Ex: He said “I was sitting in the park at 8 o’clock”6. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: She said “ My money had run out”

7. Future Simple: will +V without to (V0)
Ex: Lan said “I’ll phone you”

8. can
Ex: He said “ you can sit here”

9. may
Ex: Mary said “I may go to Ha noi again”

10. must
Ex: He said “I must finish this report”
1. Past Simple:V2/ed
EX1: Nam said (that) he was told to be at school before 7 o’clock.
Ex2: He said (that) He liked beer

2. Past Progressive:was/were+Ving
Ex: He said (that) he was watching TV

3. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: He said (that) I had just bought a new book

4. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: They said (that) they had come by car

5. was/were+V-ing or Past Perfect progressive
Ex:-He said ( that ) he was sitting in the park at 8 o’clock”
- He said ( that )he had been sitting in the park at 8 o’clock”

6. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: She said ( that) her money had run out

7. would + V without to ( Vo)
Ex: Lan said ( that) she would phone me

8. could
Ex : He said ( that) we could sit there

9. might
Ex: Mary said ( that) shemight go to Ha noi again

10. must/ had to
Ex: He said ( that)he had to finish that report

* Chú ý: Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:
- Nếu động từ ở mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “the text is difficult”.
( He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.

- Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường xuyên, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
Eg: My teacher said “The sun rises in the East”
( My teacher said (that) the sun rises in the East.
He said, ‘My father always drinks coffee after dinner’
( He said (that) his father always drinks coffee after dinner

- Nếu lúc tường thuật, điểm thời gian được đưa ra trong lời nói gián tiếp vẫn chưa qua, thì của động từ và trạng từ thời gian vẫn được giữ nguyên
Eg: He said, “ I will come to your house tomorrow”
( He said (that) he will come to my house tomorrow.
- Câu tiếp có dạng câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3:
Eg: He said; “If
No_avatar

Thầy ( Cô ) có thể gửi đáp án lên được không ạ. Chứ như thế này thì ... 

Em xin cảm ơn trước

 

No_avatar

e cảm ơn cô nhiều ạ

 

No_avatar

Sao bạn Hồ Thị Phúc Diễm lại down bài của mình về và gửi lên vây?


No_avatarf

cảm ơn cô nhiều ạ! bài này hay lắm ạ! 

 

 

No_avatar

cám ơn cô đã chia sẻ tài liệu

 

 

chung cư đại thanh

cần mua chung cư

No_avatar

dap an co ko co oi?

 

No_avatar

bài này rất useful cko e e kam ơn cô nf..Cười nhăn răng

 

 

No_avatarf

Em xin đáp án ạ

 
Gửi ý kiến