Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ma trận + Cấu trúc tất cả đề kiểm tra HK1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Phong Dinh
Ngày gửi: 12h:14' 04-12-2017
Dung lượng: 142.0 KB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15’– KHỐI 9 (Thí điểm) – LẤN 1 - HKI
Tên chủ đề
( nội dung, chương, … )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Verbs
Số câu: 6
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
V-ing
To infinitive
Simple future
Số câu: 3
Số điểm: 1,5

Simple present
Simple past
Present perfect
Số câu: 3
Số điểm: 1.5

Số câu: 6
Số điểm: 3,0= 30%

Preposition+Phrasal verbs
Số câu: 6
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
Preposition
Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Phrasal verbs
Số câu: 3
Số điểm: 1,5

Phrasal verbs
Số câu: 2
Số điểm: 1,0
Số câu: 6
Số điểm: 3,0= 30%Word forms
Số câu: 4
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ:20%
Word form
Số câu: 2
Số điểm: 1.0

Word form
Số câu: 1
Số điểm: 0.5

Word form
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Số câu: 4
Số điểm: 2,0 = 20%

Writing
Số câu: 2
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ:20%


Though/although
Số câu: 1
Số điểm: 1,0

in order to/ so as to
Số câu: 1
Số điểm: 1,0


Số câu: 2
Số điểm: 2,0 = 20%Số câu: 6
Số điểm: 3,0

Số câu: 7
Số điểm: 3,5

Số câu: 4
Số điểm: 2,5

Số câu: 1
Số điểm: 1,0

Tổng số câu:18
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%


 Cấu Trúc Đề Kiểm Tra 15’ – Lần 1 – HK1
Lớp 9 TĐ

Verbs ( 3,0 điểm )
V-ing
To infinitive
Simple future
Simple Present
Simple past
Present perfect
( 6 câu x 0,5 điểm = 3,0 điềm )

Preposition + Phrasal verbs ( 3,0 điểm )
( 6 câu x 0,5 điểm = 3,0 điềm )

Word forms ( 2,0 điểm )
( 4 câu x 0,5 điểm = 2,0 điềm )

Wrting ( 2,0 điểm )
( 2 câu x 1,0 điểm = 2,0 điềm )
Though / Although / Even though
so as to / in order to


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – KHỐI 9 (Thí điểm) – LẤN 1 - HKI
Tên chủ đề
( nội dung, chương, … )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Listening

Số câu: 10
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
Multiple choice
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Gap-fill
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Multiple choice
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Gap-fill
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Gap-fill
Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Gap-fill
Số câu: 1
Số điểm: 0.25


Số câu: 10
Số điểm: 2,5= 25%

Vocabulary & Grammar
Số câu: 12
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
Verbs
Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Multiple choice
Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Word forms
Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Multiple choice
Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Multiple choice
Số câu: 2
Số điểm: 0,5


Số câu: 12
Số điểm: 3,0= 30%Reading
Số câu: 12
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ:30%
Multiple choice
Số câu:2
Số điểm: 0,5
Gap-fill
Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Multiple choice
Số câu:2
Số điểm:
 
Gửi ý kiến