Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ma trận, đề kiểm tra 1 tiết chương 2 hình 6, quá hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hà
Ngày gửi: 20h:00' 02-05-2018
Dung lượng: 92.7 KB
Số lượt tải: 506
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 33 – TIẾT 28: KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Nhận biết
Thông hiểu
VD thấp
VD cao
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Nửa mặt phẳng. Góc. Số đo góc. Tia phân giác của một góc
4 câu
2 điểm
1 câu
1 điểm

 3 câu
4 điểm

1 câu
1,5 điểm


9 câu
8,5 điểm

2. Đường tròn. Tam giác.1
1,5 điểm


1 câu
1,5 điểm


Tổng
5 câu
3 điểm
3 câu
4 điểm
2 câu
3 điểm
11 câu
10 điểm


II. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 HÌNH 6

UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 6
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian làm bài 45 phút
(không tính thời gian giao đề)

A. Trắc nghiệm: 2 điểm.
Khoanh tròn chỉ một chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Biết và bù nhau. Nếu thì có số đo là:
A. 45o B. 135o C. 55o D. 90o
Câu 2: Cho hai góc phụ nhau, biết góc thứ nhất bằng 60o, góc thứ hai có số đo là:
A. Bằng góc thứ nhất C. Bằng 45o
B. Lớn hơn góc thứ nhất D. Bằng nửa góc thứ nhất
Câu 3: Tam giác ABC là hình gồm
ba đoạn thẳng AB, BC và CA.
ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
ba đường thẳng AB, BC và CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
Câu 4: Cho đoạn thẳng MN = 4cm và đường tròn tâm M bán kính 3,5 cm. Khi đó điểm N có vị trí:
N thuộc đường tròn tâm M.
N nằm trên đường tròn tâm M.
N nằm bên trong đường tròn tâm M.
N nằm bên ngoài đường tròn tâm M.
B. Tự Luận: 8 điểm

/
Bài 1(3,0 điểm):
Cho hình vẽ bên. Biết hai tia Om, On đối nhau,, tia Oz nằm giữa hai tia On và Ox.
a/ Xác định các góc kề với trên hình vẽ.
b/ Nêu tên cặp góc phụ nhau đỉnh O trên hình vẽ.
c/ Biết . Tính số đo góc kề bù với trên hình vẽ.

Bài 2 (5,0 điểm):
Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Ot và Oy sao cho
,.
a/Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Vì sao ?
b/So sánh số đo và ?
c/ Tia Ot có là tia phân giác của không ? Vì sao ?
d/ Gọi tia Ox’ là tia đối của tia Ox, chứng tỏ .
-------Hết-------
ĐÁP ÁN VÀ CHO ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 HÌNH 6
Câu
Đáp án
Điểm

Trắc nghiệm

Câu
1
2
3
4

Chọn
B
D
C
D

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5


2,0

Bài 1
(3 điểm):


/
a/ Cặp góc kề với là:
 và .
b/ Cặp góc phụ nhau là:
 và .
b/ Vì góc kề bù với là nên 
1,0

1,0


0,5
0,5

Bài 2
(5,0 điểm) :

/
a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, ta có (300< 600) tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy.
b) Tính  ?
Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy, ta có 
Thay số : 
Vậy = 300
c) Tia Ot có là phân giác của không ? Vì sao ?
Theo câu a/ thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (1)
Theo câu b/ = 300 = (2)
Từ (1) và (2) Tia Ot có là tia phân giác của .
0,
 
Gửi ý kiến