Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MA TRẬN + ĐỀ KTRA 1 TIẾT_TIN 12 HKII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Phong
Ngày gửi: 17h:50' 28-02-2018
Dung lượng: 119.5 KB
Số lượt tải: 617
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD-ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
TỔ SINH – TIN - CNN
XÂY DỰNG MA TRẬN KIẾN THỨC KIỂM TRA 1 TIẾT - HKII
MÔN TIN HỌC KHỐI 12 - NĂM HỌC 2017 – 2018Mức độ

Nội dung
Nhận biết
( TNKQ)
Thông hiểu
(TNKQ)
Vận dụng
bậc thấp
(TNKQ)
Vận dụng
bậc cao
(TNKQ)
Cộng

§9. BÁO CÁO
Đặc điểm của báo cáo.
Nút lệnh để sửa đổi thiết kế báo cáo
Khi sửa đổi thiết kế báo cáo ta không thể thay đổi kiểu dữ liệu của trường.
Muốn sử dụng phông chữ Tiếng việt trong báo cáo ta nên ở chế độ thiết kế.
Trả lời được các bước tạo báo cáo thông qua hình ảnh cụ thể.
- Trình tự các thao tác để tạo báo cáo bằng thuật sĩ.2 câu (Câu 1, 2)
Điểm: 0.67
2 câu (Câu 3, 4)
Điểm : 0.67
1 câu ( Câu 5)
Điểm: 0.33
1 câu ( Câu 6)
Điểm: 0.33
Số câu: 6
Điểm: 2.00 = 20.0 %

§10. CSDL QUAN HỆ
Biết mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ.
Biết các đặc trưng của mô hình dữ liệu quan hệ.
Khái niệm CSDL quan hệ.
Biết các đặc trưng chính của CSDL quan hệ.
Biết liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa.
Hiểu được các thao tác chỉnh sửa cấu trúc nào không làm thay đổi dữ liệu của quan hệ.
Hiểu được tại sao bảng không phải là 1 quan hệ.
Hiểu các đặc trưng của khóa chính.
Lựa chọn được khóa chính trong trường hợp cụ thể.
Nắm rõ hơn các đặc chính của CSDL quan hệ trong trường hợp cụ thể.
Lựa chọn được dữ liệu nguồn đưa vào mẫu hỏi trong trường hợp cụ thể.5 câu ( câu 7, 8, 9, 10, 11)
Điểm: 1.67
3 câu ( Câu 12, 13, 14)
Điểm: 1.00
3 câu ( Câu 15, 16, 17)
Điểm: 1.00
1 câu ( Câu 18)
Điểm: 0.33
Số câu: 12
Điểm: 4.00 = 40.0 %

§11. CÁC THAO TÁC VỚI CSDL QUAN HỆ
Biết các thao tác không thuộc thao tác tạo lập; cập nhật; khai thác CSDLQH
Biết nhập dữ liệu không thuộc thao tác khai báo cấu trúc bảng.
Biết giữa 2 bảng muốn liên kết được phải có chung ít nhất 1 trường.
Thao tác không cần thiết khi tạo cấu trúc bảng.
Hiểu rõ các đặc điểm của khai thác CSDLQH.
Kích thước của CSDL thay đổi thế nào khi chỉnh sửa DL.
Hiểu các trường hợp cụ thể cần thêm một bộ (record) trong CSDLQH.
Trả lời được các điều kiện lọc dựa vào mẫu hỏi cụ thể.
Chọn được câu lệnh đúng trong mẫu hỏi cụ thể.5 câu ( câu 19, 20, 21, 22, 23)
Điểm: 1.67
4 câu ( Câu 24, 25, 26, 27)
Điểm: 1.00
2 câu (câu 28, 29)
Điểm: 0.67
1 câu ( Câu 30)
Điểm: 0.33
Số câu: 12
Điểm: 4.00 = 40.0 %

Tổng số câu
Điểm
%
Câu : 12 câu
Điểm : 4.00
40.0 %
Câu : 9 câu
Điểm : 3.00
30.0 %
Câu : 6 câu
Điểm : 2.0
20.0 %
Câu : 3 câu
Điểm : 1.0
10.0 %
Câu : 30 câu
Điểm : ~10.0
100 %
NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: Đặc điểm của Báo cáo là:
A. Được thiết kế để định dạng, tính toán tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.
B. Dùng để tìm kiếm, sắp xếp và kết xuất dữ liệu.
C. Giúp việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện.
D. Dùng để lưu dữ liệu.
Câu 2: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:
A.  B.  C.  D. 
Câu 3: Trong khi sửa đổi thiết kế Báo cáo ta không thể làm việc gì? A. Thay đổi kiểu dữ liệu của trường B. Thay đổi kích thước trường C. Di chuyển các trường D. Thay đổi nội
 
Gửi ý kiến