Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MA TRAN DE THI KHOI 4 & 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Dũng
Ngày gửi: 13h:02' 11-10-2018
Dung lượng: 907.0 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI LAI PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI LAI Số câu Số điểm ngày tháng năm Lịch sử 5 Địa lý 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG XUÂN 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG XUÂN 1 1 0.5 1. 01 01 2017 “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định Việt Nam - đất nước chúng ta
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 MÔN L.SỬ + Đ.LÝ NĂM HỌC : 2017-2018 LỚP : 5A3 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 MÔN L.SỬ + Đ.LÝ NĂM HỌC : 2018-2019 LỚP : 5A3 2 1 2. 02 02 2018 Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Địa hình và khoáng sản
3 1.5 3. 03 03 2019 Cuộc phản công ở kinh thành Huế Khí hậu
"Mạch kiến thức, kĩ năng" "Số câu,
số điểm" Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng cộng Cả đề "Mạch kiến thức, kĩ năng" "Số câu,
số điểm" Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng cộng Cả đề 4 2 4. 04 04 2020 Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Sông ngòi
TrN TLu HTK TrN TLu HTK TrN TLu HTK TrN TLu HTK TrN TLu HTK TrN TLu HTK TrN TLu HTK TrN TLu HTK TrN TLu HTK TrN TLu HTK 5A 5 2.5 5. 05 05 2021 Phan Bội Châu và phong trào Đông du Vùng biển nước ta
I- Phần Lịch sử 1. “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định Số câu 3 1 3 1 0 4 I- Phần Lịch sử 1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) Số câu 1 1 1 1 0 2 5B 3 6. 06 06 Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Đất và rừng
Số điểm 0.5 2.5 0.5 2.5 0 3 Số điểm 0.5 1.5 0.5 1.5 0 2 5C 3.5 7. 07 07 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Ôn tập
Câu số Câu số 5D 4 8. 08 08 Xô viết Nghệ - Tĩnh Dân số nước ta
2. Hơn một ngàn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) Số câu 1 1 0 0 1 2. Hơn một ngàn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) Số câu 1 1 0 0 1 5A1 4.5 9. 09 09 Cách mạng mùa thu "Các dân tộc, sự phân bố dân cư"
Số điểm 0.5 0.5 0 0 0.5 Số điểm 0.5 0.5 0 0 0.5 5A2 5 10. 10 10 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập Nông nghiệp
Câu số Câu số 5A3 11. 11 11 Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945) Lâm nghiệp và thuỷ sản
3. Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858) Số câu 1 1 1 1 0 2 3. Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858) Số câu 1 1 1 1 0 2 5A4 12. 12 12 Vượt qua tình thế hiểm nghèo Công nghiệp
Trịnh-Nguyễn phân tranh Số điểm 0.5 1.5 0.5 1.5 0 2 Trịnh-Nguyễn phân tranh Số điểm 0.5 1.5 0.5 1.5 0 2 5A5 13 “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước” Công nghiệp (TT)
Câu số Câu số 5A6 14 "Thu - đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”" Giao thông vận tải
4. Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 11226 đến năm 1400) Số câu 1 1 0 0 1 4. Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 11226 đến năm 1400) Số câu 1 1 0 0 1 4A 15 Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 Thương mại và du lịch
Số điểm 0.5 0.5 0 0 0.5 Số điểm 0.5 0.5 0 0 0.5 4B 16 Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới Ôn tập
Câu số Câu số 4C 17 Ôn tập học kì I Ôn tập HKI
5. Nước Đại Việt buổi đầu thời hậu Lê (Thế kỉ XV) Số câu 0 0 0 0 5. Nước Đại Việt buổi đầu thời hậu Lê (Thế kỉ XV) Số câu 0 0 0 0 4D 18 Kiểm tra định kì (CKI) Kiểm tra định kì(CKI)
Số điểm 0 0 0 0 Số điểm 0 0 0 0 4A1 19
Câu số Câu số 4A2 20
Tổng Lịch sử Số câu 2 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 6 2 0 8 Tổng Lịch sử Số câu 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 2 0 6 4A3 21 HỌC KỲ 2
Số điểm 1 0 0 0.5 1.5 0 0 2.5 0 0.5 0 0 2 4 0 6 Số điểm 1 0 0 0.5 1.5 0 0 1.5 0 0.5 0 0 2 3 0 5 4A4 22 HỌC KỲ 2 Châu Á
II- Phần Địa lý 1. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du Số câu 1 1 0 0 1 II- Phần Địa lý 1. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du Số câu 1 1 0 0 1 4A5 23 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Châu Á (TT)
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo) Số điểm 0.5 0.5 0 0 0.5 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo) Số điểm 0.5 0.5 0 0 0.5 4A6 24 Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1954) Các nước láng giềng của Việt Nam
Câu số Câu số 25 Nước nhà bị chia cắt Châu Âu
2. 2. Hoạt động sản xuất của người dân ở HLSơn Số câu 1 1 0 0 1 2. 2. Hoạt động sản xuất của người dân ở HLSơn Số câu 1 1 0 0 1 26 Bến Tre đồng khởi Một số nước ở châu Âu
Số điểm 0.
 
Gửi ý kiến