Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ma trân đê thi lơp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: TrầnThị Hồng Nhung
Ngày gửi: 21h:39' 08-01-2018
Dung lượng: 639.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MỸ
LỚP: ………………….
HỌ VÀ TÊN: …………………………..…………………………………

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2016 - 2017
MÔN: Toán – Lớp 4
(Thời gian: 40 phút)


ĐIỂM


…………………………………………….…
GK:
NHẬN XÉT

…………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………….……..


I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d có câu trả lời đúng nhất.
Bài 1: (1 điểm) Số 7635672 được đọc là:
a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
b. Bảy triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
c. Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
Câu 2: Kết quả phép tính : 23457 + 4636
A. 69817 B. 28093 C. 27093 D. 28083
Câu 3: Trong các số  98; 120; 365; 752; 570 số vừa chia hết cho 2, 3 và 5 là:
A. 365              B. 120; 98          C. 752; 570                D. 120; 570
Câu 4: 5 tạ 7 yến = kg
A. 570 B. 5700 C. 507 D. 5070
Câu 5:  2 m2 51 dm2   = …... dm2
A. 2 501              B. 2 510                C. 2 051               D. 251
Câu 6: Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:
A. 34                   B. 54                     C. 27                   D. 36
Câu 7: Số 1234... là số có 5 chữ số. Để 1234... vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 chữ số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 0 B. 2 C. 5 D. 10
Câu 8: Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là:
A. 1999 B 9998 C. 1998 D. 9999

II. Phần tự luận : (6 điểm)
Câu 9: ( 1 điểm) Viết số biết số đó gồm:
8mươi triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 5 trăm , 4 đơn vị : ...……….………………………………….
b. 14 triệu, 6 trăm nghìn, 3 trăm , 4 chục:
……………………………………………………..
Câu 10: ( 2điểm) Đặt tính rồi tính:
a. 987640 + 128569 b. 649072 - 178526
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
c. 1334 x 376 d. 5967 : 17
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Câu11: (1 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết ABCD và BMNC là 8cm 8cm
các hình vuông cạnh 8 cm. Viết tiếp vào chỗ chấm:


a) Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn thẳng….……………
b) Diện tích hình chữ nhật AMND….……………………………

Câu 12: (2 điểm) Một ô tô 2 giờ đầu chạy được 60 km, 3 giờ sau chạy được 90 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu km?

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9.
Số câu
5
1

1
1

6
2


Số điểm
2,0
Câu 1,2,6,7,8
1,0
Câu 9

2,0
Câu 10
0,5
Câu 3

3,0
3,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; giây, thế kỉ.
Số câu
2

2Số điểm
1,0
Câu 4,5

1,0


Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Hình bình hành, diện tích hình bình hành.
Số câu

1

1


Số điểm

1,0
Câu 11

1,0

Giải bài toán về tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Số câu1
1


Số điểm2,0
Câu 122,0

Tổng
Số câu
7
2

2
1

8
4


Số điểm
3
 
Gửi ý kiến