Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ma trận đề thi minh họa môn hóa 2018 của bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Kiên
Ngày gửi: 22h:01' 05-03-2018
Dung lượng: 18.8 KB
Số lượt tải: 432
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đức Giang)
Ma trận đề thi minh họa THPT Quốc Gia Môn Hóa Học -2018-2019

Nội dung

Dạng câu hỏi

Độ khóTổng số câu
Lý thuyết
Bài tập
Nhận biết
Thống hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao


HÓA HỌC 11 ( 8 Câu )


Sự điện li
1
1

1-C49
Nitơ -Photphovà hợp chất của chúng
2
1
1

1-C59
1-C63


Cacbon -Silic và hợp chất của chúng
2
1
1

1-C50
1-C53


Đại cương về hóa học hữu cơ
1
1

1-C51
Hiđrocacbon
1

1


1-C70


Ancol -Phenol
1
1


1-C52Andehit-Axitcacboxylic
Tổng lớp 11
8
5
3
2
3
3HÓA HỌC 12 ( 28 Câu )


Nội dung
Tổng số câu
Lý thuyết
Bài tập
Nhận biết
Thống hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

Este -Lipit
6
2
4
1-C44
1-C56
2-C57;C62
2-C74;C80

Cacbohiđrat
1

1


1-C66


Amin -aminoaxit-Peptit
4
1
3


2-C58;C64
2-C76;C78

Polime
1
1

1-C46
Đại cương kim loại
3
2
1
1-C41
1-C61

1-C73

Kim loại kiềm -Kiềm thổ -Nhôm và hợp chất của chúng
5
2
3
1-C47
1-C42
2-C54;C71
2-C75

Sắt -Crom -Cu và hợp chất của chúng
5
4
1
1-C45
1-C48
2-C65;C67
1-C77

Nhận biết
2
2

1-C55

1-C68


Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế -Xã hội -Môi trường
1
1

1-C43
Tổng lớp 12
28
15
13
7
4
10
7


PHẦN TỔNG HỢP


Nội dung
Tổng số câu
Lý thuyết
Bài tập
Nhận biết
Thống hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

Tổng hợp hữu cơ
2
2
0

1-C60
1-C72


Tổng hợp vô cơ
2
1
1


1-C69
1-C79

Tổng Hợp
4
3
1

1
2
1

Tổng
40
23
17
9
8
15
8


1.Đây là phần phân loại theo ý kiến chủ quan của mình , rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để phần phân loại được hoàn chỉnh hơn .
2.Mình muốn lập 1 nhóm các thầy cô biên soạn đề theo chuẩn cấu trúc của bộ với nội dung cụ thể như sau :
a.30 đề thi thử theo cấu trúc chuẩn của bộ
b.Mỗi thầy cô sẽ làm 1 phần được giao :Các câu hỏi có thể sưu tầm nhưng phải có chỉnh sửa cho khác với câu hỏi đã sưu tầm .Phần nào dễ thì thầy cô sẽ được giao thêm việc , phầm khó có thể tách ra làm 2 phần = lý thuyết 1 thầy cô + bài tập 1 thầy cô khác ,để tránh ra trùng lặp câu hỏi .Các câu hỏi phải được phân loại thành 4 mức :Nhận biết -Thông hiểu -Vận dụng -Vận dụng cao và đáp án được đánh dấu .
c.Sau khi xong sẽ gửi cho các thầy cô để xem xét – phản biện
d.Cuối cùng sẽ đảo đề để có bộ đề chuẩn nhất cho nhóm dùng .
3.Thầy cô nào tham gia biên soạn đề thi THPT Quốc Gia 2018 xin vui lòng tham gia nhóm
Link của nhóm hiện có 40 thầy cô!
https://www.facebook.com/groups/nhombiensoandethihoahoc/

Avatar

Cảm ơn bạn

 
Gửi ý kiến