Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

MA TRẬN+ĐỀ VÀ ĐA KIỂM TRA HỌC KÌ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Tuấn
Ngày gửi: 12h:23' 20-03-2019
Dung lượng: 96.6 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN 7

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng cộng
Vận dụng
Vận dụng caoCâu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm

Cộng trừ nhân chia SHT, Lũy thừa


1,2
0.5
13a,
13b
14a
1

0.5
12
0.25
6
2.25

Tỉ lệ thức


3
0.25
1
0.25

Giá trị tuyệt đối
14c
0.5
14b
0,5
2
1.0

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
15
1.5


1
1.5

Đại lượng TLT, TLN, Hàm số,Đồ thị
4
0.25
5
0.25
10
0.25
9
0,25
4
1.0

Quan hệ vuông góc, song song
6,11
0.5


16c
1


2
1.5

Tổng ba góc trong tam giác


7
0.25
16b
0,5


2
0.75

Hai tam giác bằng nhau và ứng dụng
8
0.25


16a,b
1.5


3
1.75

Tổng số điểm


1.0

1.25

6.75

1.0

10
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2018-2019
Môn : Toán 7- Thời gian: 90’
(Không kể thời gian phát đề)

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm).
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Số là kết quả của phép tính:
A. B. C. D. 
Câu 2: Kết quả của phép tính: bằng:
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho .Giá trị của là:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 4. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 3 thì:
A. y = 3.x
B. y = 
C. y = 
D. x = 3.y

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = - 3x khi đó f(2) bằng
A. 2 B. -6 C. 6 D. - 2
Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:
A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Kề nhau D. Kề bù.
Câu 7. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:
A. 1000 B.900 C. 800 D.700
Câu 8: Cho HIK và MNP biết ; . Để HIK =MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:
A. HI = NP B. IK = MN C. HK = MP D. HI = MN
Câu 9: Đồ thị hàm số y = ax (a0) nằm ở góc phần tư nào của mằt phẳng toạ độ nếu a 0
A.Thứ II B. Thứ IV C. Thứ I và III D. Thứ II và IV
Câu 10: Cho hàm số y = 2x + 3. Điểm nào sau đây thuộc, không thuộc đồ thị hàm số đã cho:
A. (1;5) B. (-1;1) C. (7;2) D. (0;3)
Câu 11: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:
A. Đường thẳng vuông góc với AB.
B.Đường thẳng đi qua trung điểm của AB.
C.Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB.
D.Đường thẳng cắt đoạn thẳng AB
Câu 12: Tìm x biết 
1 B. 2 C. 3 D. 4
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 13: Tính (1 đ)
a) b) 
Câu 14: Tìm x: (1.5 đ)
a) b) c).
Câu15: (1.
 
Gửi ý kiến