Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ma trận, đề và đáp án thi HKI - Hóa học 10 chuẩn)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dương
Ngày gửi: 18h:48' 07-01-2018
Dung lượng: 37.4 KB
Số lượt tải: 998
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Dương)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017-2018
MÔN HÓA HỌC 10–Thời gian:45 phút
Nội dung
(Chủ đề)
Mức độ nhận thức
Tổng


Biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao


1. Nguyên tử
TN TL
TN TL
TN TL
TN TL- Thành phần cấu tạo nguyên tử
- Một số khái niệm: ĐTHN, số khối,
- Viết được cấu hình electron
- Xác định số electron có trong mỗi lớp
- Đặc điểm lớp e ngoài cùng
- Kí hiệu nguyên tử


- Xác định nguyên tử khối TB
- Giải toán xác định số hạt cơ bản p, n, eSố câu
12/6
11/6
1

TN: 3 TL: 3/6

Số điểm
0,51,0
0,5 0,5
0,5

TN: 1,5 TL: 1,5

2. Bảng tuần hoàn
- Nguyên tắc sắp xếp, cấu tạo của BTH
- Nêu được một số quy luật biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, đơn chất, hợp chất
- Xác định nguyên tố s, p, d, f; số electron hóa trị
- Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử và vị trí nguyên tố trong BTH
- Quy luật biến đổi 1 số tính chất của các nguyên tố


- Từ cấu hình electron suy ra vị trí nguyên tố và ngược lại - Từ vị trí nguyên tố suy ra tính chất hóa học cơ bản của nó
- Vận dụng quy luật biến đổi tính chất để so sánh tính KL, PK, axit-bazơSố câu
1

1 2/6

TN: 1 TL: 2/6

Số điểm
0,5

0,5 1,0

TN: 1 TL: 1

3. Liên kết hóa học; hóa trị và số oxi hóa
- Nêu được định nghĩa liên kết ion; viết phương trình tạo thành ion; liên kết CHT;
- cộng hóa trị, điện hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất
- Quy tắc xác định số oxi hóa
- Viết được công thức e; CTCT của một số phân tử đơn giản; sơ đồ biểu diễn sự tạo thành liên kết ion của một số phân tử đơn giản
- Xác định được hóa trị các nguyên tố trong hợp chất, xác định số oxi hóa
- Dự đoán được kiểu liên kết của phân tử gồm 2 nguyên tử
- Dự đoán CTPT hợp chất 2 nguyên tố


Số câu
1 1/4
 3/4
 1/12
1/12
TN: 2 TL: 7/6

Số điểm
0,5 0,5
1,5
 0,25
0,25
TN: 0,5 TL: 2,5

4. Tính theo phương trình pư

- Viết phương trình phản ứng xảy ra
- Tính khối lượng, thể tích sản phẩm
- Xác định thể tích, khối lượng, nồng độ %, mol, …


Số câu

1/2
 1/4
1/4
TL: 1

Số điểm

 0,5
0,25
 0,75
TL: 2,0

Tổng
1,5 1,5
0,5 2,5
1,0 2,0
1,0
10,0 điểm

 SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút(không kể thời gian giao đề)
----------------------------------------------

Phần I. TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm)
Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử có Z = 9 là
A. 1s22s23p5 B. 1s22s23s23p3C.1s23s23p5D.1s22s22p5
Câu 2. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nguyên tử X có 6 lớp electron B. Nguyên tố X là kim loại
C. Nguyên tử X có 6 electron hóa trị D.Hóa trị cao nhất của X với oxi là 3
Câu 3. Số oxi hóa của nguyên tử lưu huỳnh trong phân tử H2SO3là
A. -6B.+6C.+4D.-4
Câu 4. Nguyên tửphotpho (Z=15) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3. Khẳng định nào sau đây sai?
A.Lớp M (n=3) của nguyên tử photpho gồm 3 electron
B.Nguyên tử photpho có 3 lớp electron
C.Photpho là nguyên tố p
 
Gửi ý kiến