Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ma trận kiểm tra chương halogen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Kim Thoa
Ngày gửi: 07h:28' 09-11-2017
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 794
Số lượt thích: 0 người
Ma trận đề kiểm traTên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng mức cao
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Clo
- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, pp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
- Clo có tính oxi hóa mạnh (tác dụng với: kim loại, hidro, muối của halogen khác..)
- Clo còn có tính khử.
- Viết được các pt hóa học minh họa tính chất của clo.
- Giải được bài tập có nội dung liên quan đến tính chất, điều chế clo.
- Giải thích được hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất hóa học của clo.


Số câu
1


2 câu
3 câu

Số điểm
0,5 điểm


2 điểm
2,5 điểm

2. Hidro clorua – axit clohidric
-Tính chất vật lí của hidro clorua.
-Tan nhiều trong nước tạo thành dd axit clohidric
-Tính chất vật lí của 1 số muối clorua.
-Phương pháp điều chế axit clohidric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
- Nhận biết ion Cl-
-Cấu tạo phân tử HCl.
-Dung dịch HCl là một axit mạnh, HCl có tính khử.
-Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất của khí hidro clorua và dd axit clohidric.

Giải được bài tập có nội dung liên quan đến tính chất, điều chế HCl.
- Giải thích được hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất hóa học của hiđro clorua.


Số câu
1 câu
1 câu


2 câu

 Tỉ lệ số điểm
0,5 điểm
2 điểm


2,5 điểm

3. Hợp chất có oxi của clo
-Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất 1 số muối có oxi của clo.
- Tính oxi hóa mạnh của 1 số hợp chất có oxi của clo.
( nước Gia ven, clorua vôi, muối clorat)
-Viết được các pt hóa học minh họa tính chất của các hợp chất có oxi của clo.
Giải được bài tập có nội dung liên quan đến tính chất, điều chế các hợp chất quan trọng chứa oxi của clo.
- Giải thích được hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất hóa học của các hợp chất có oxi của clo.


Số câu


2

2 câu

Số điểm


1 điểm

1 điểm

4. Flo - Brom – Iot
- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của flo, brom, iot.
- Thành phần phân tử, tên gọi, tính chất cơ bản, ứng dụng, điều chế 1 số hợp chất của flo, brom, iot.
- Tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot là tính oxi hóa mạnh và giảm dần từ F2 đến Cl2, Br2, I2.
- Nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần từ Flo đến iot.
- Viết được các pt hóa học minh họa tính chất của flo, brom, iot.
Giải được bài tập có nội dung liên quan đến tính chất, điều chế flo, brom, iot.
- Giải thích được hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất hóa học của đơn chất flo, brom, iot hoặc hợp chất.


Số câu


2 câu

2 câu

Số điểm


1 điểm

1 điểm

5. Bài tập tổng hợp
Biết viết PTHH cho dãy chuyển hóa của halogen và các hợp chất của chúng.
- Nhận biết các dung dịch chứa ion halogenua.
- So sánh tính axit, tính khử của HF, HCl, HBr, HI.
- Dạng bài tập cho halogen có tính oxi hóa mạnh tác dụng với ion halogenua có tính khử mạnh.Số câu

1 câu

1 câu
2 câu

Số điểm

2 điểm

1 điểm
3 điểm

Tổng số câu
2 câu
1 câu
4 câu
1 câu

1 câu

1 câu
2 câu

Tổng số điểm
1 điểm
2 điểm
2 điểm
1 điểm

2 điểm

2 điểm
3 điểm


II.Ngân hàng đề
1.Clo
a, Mức độ biết:
Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là:
A.
 
Gửi ý kiến