Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ma trận nhận thức, ma trận đề và đề kiểm tra lớp 12 năm 2017. BẢN CHUẨN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sỹ Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:45' 19-01-2017
Dung lượng: 400.5 KB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG 3, GIẢI TÍCH 12
NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG
I. MỤC TIÊU
1.Về kiến thức:
- Nắm được định nghĩa, tính chất của nguyên hàm, tích phân.
- Nắm được các phương pháp tính nguyên hàm và tích phân.
- Nắm được các công thức tính diện tích, thể tính nhờ tích phân.
2. Về kỹ năng:
- Tìm được nguyên hàm của các hàm số.
- Tính được tích phân của các hàm số.
- Biết vận dụng nguyên hàm, tích phân vào bài toán thực tế.
3. Thái độ, tư duy:
- Cẩn thận, chính xác, linh hoạt và có tư duy hình học, gắn với thực tế, biết liên hệ các vấn đề liên môn.
II. HÌNH THỨC, THỜI LƯỢNG
Hình thức: TNKQ nhiều lựa chọn
Thời lượng: 45 phút, gồm 25 câu
III. MA TRẬN NHẬN THỨC
Tỷ lệ % cho các mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng thấp, Vận dụng cao lần lượt là30%, 30%, 30%, 10%
Chủ đề
Tổng
Mức độ nhận thức
Trọng số
Số câu
Điểm số


số tiết
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1+2
3+4

Nguyên hàm
6
1.8
1.8
1.8
0.6
13.5
9
9
3
3.4
2.3
2.3
0.8
2.25
1.2

Tích phân
9
2.7
2.7
2.7
0.9
7.5
13.5
13.5
4.5
1.9
3.4
3.4
1.1
2.1
1.8

Ứng dụng
5
1.5
1.5
1.5
0.5
7.5
7.5
7.5
2.5
1.9
1.9
1.9
0.6
1.5
1

Tổng
20
7.1
7.5
7.5
2.5
5.9
4

Từ bảng trên ta làm tròn số câu cho hợp lí như sau:
Chủ đề
Tổng
Số câu

Số câu
Điểm số


số tiết
1
2
3
4

1
2
3
4
1+2
3+4

Nguyên hàm
6
3.4
2.3
2.3
0.8

4
2
2
1
2.4
1.2

Tích phân
9
1.9
3.4
3.4
1.1
  
2
3
3
1
2
1.6

Ứng dụng
5
1.9
1.9
1.9
0.6

2
2
2
1
1.6
1.2

Tổng
20
7.1
7.5
7.5
2.5

8
7
7
3
6
4IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG 3, GIẢI TÍCH 12
NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Nguyên hàm
Biết dựa vào định nghĩa,tính chất và bảng nguyên hàm để nhận biết nguyên hàm của các hàm số
Biết tìm nguyên hàm của một số hàm số đơn giản
Biết sử dụng các phương pháp tìm nguyên hàm của các hàm số
Tìm một hàm số cụ thể nhờ xác định nguyên hàmSố câu:4
Số điểm:1.6
Số câu:2
Số điểm: 0.8
Số câu:2
Số điểm: 0.8
Số câu:1
Số điểm: 0.4
Số câu: 9
Số điểm: 3.6

Tích phân
Biết dựa vào định nghĩa, tính chất để tính các tích phân đơn giản
Biết tìm tích phân của một số hàm số đơn giản
Biết sử dụng các phương pháp tính tích phân để tính tích phân của một số hàm số
Biết sử dụng tích phân để giải quyết bài toán thực tếSố câu:2
Số điểm: 0.8

 
Gửi ý kiến