Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

macmillan bộ giáo dục bt bổ trợ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bài tập bổ trợ tiếng anh 2 bộ giáo dục
Người gửi: Đinh Thị Bích Chi
Ngày gửi: 22h:08' 13-08-2020
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 555
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1 Look and write
honey
mother
gloves
son


////


Exercise 2 Look and match


a) Can you see the son ?

/b) Can you see the mother ?

/c) Can you see the honey ?

/d) Can you see the gloves?

/Exercise 3 Read and complete the sentences
a) / Can you see the ………………….? Yes, I can.
b)/…………………you see the honey ? Yes, I can.
c) / Can you see the hat ? ………………, I can’t.
d) / Can you see the …………………? Yes, I can.
Exercise 4Put the words in the correct order
a) the – gloves – Can – you – see ?
………………………………………………………………………..
b) Can – see – the – mother – you ?
………………………………………………………………………..
c) honey – the – you – Can – see ?
………………………………………………………………………..
d) the – son – see – you – Can ?
………………………………………………………………………..
e) hat – Can – you – see – the ?
………………………………………………………………………..

Exercise 5Find the word which has a different sound in the part underlined
a) hen
b) umbrella
c) egg
d) he

a) son
b) mother
c) foot
d) gloves

a) nine
b) fish
c) milk
d) chips

a) pot
b) box
c) mop
d) honey

a) bag
b) hat
c) mop
d) cake

a) sun
b) truck
c) fruit
d) bus

a) feet
b) green
c) sheep
d) bed

a) leg
b) beach
c) red
d) egg

Exercise 6 Look and tick (() or (()
//
a) I can see the son . b) I can see the honey .
//
c) I can see the gloves . d) I can see the mother .

Exercise 7Look and circle the best answer
//
0. Can you see the ……………..? 1. Can you see the ……………….?
a. honey b. water a. father b. mother
//
2. She is riding a ……………. 3. I can see a……………..
a. car b. bike a. kite b. kitten
//
4. She is ……………. 5. I can see a……………..
a. swimming b. singing a. road b. river
//
6) Can you see the ……………..?7. What can you see ?
Yes, I can. I can see a ……………..
a. hat b. gloves a. rainbow b. rabbit
No_avatar

Cho em xin trọn bộ được không ạ ?

 
Gửi ý kiến