Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu đơn đề nghị nâng mức hưởng phụ cấp tham niên nhà giáo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:30' 14-09-2018
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÉT NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

Kính gửi:
Hội đồng lương trường Trung học cơ sở Đạ Long


Tôi tên là: ....................................; Sinh ngày ... tháng ... năm ............
Quê quán : .............................................................................................
Thường trú tại: ......................................................................................
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Quyết định số /QĐ - .... ngày / /20 của Hiệu trưởng trường THCS ................... về việc xếp(nâng) mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi đã có đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng lương xem xét nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo, cụ thể như sau:
* Mức phụ cấp thâm niên hiện hưởng là …%, từ tháng …… năm 20….
* Nâng lên ……%; thời điểm hưởng và nâng mức phụ cấp tiếp theo tính từ tháng ... năm 20…
Vậy tôi làm đơn này đề nghị hội đồng lương nhà trường xem xét nâng mức phụ cấp thâm niên cho tôi từ …%, lên …%. Thời điểm hưởng từ tháng ../20..
Tôi xin hứa tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Đạ Tông, ngày .... tháng ..... năm 20......
Người làm đơn
 
Gửi ý kiến