Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 160 câu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ABC
Người gửi: Lò A Páo
Ngày gửi: 07h:28' 08-06-2021
Dung lượng: 20.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Test Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày .................. Địa điểm: .................. Họ và tên: ....................................... Chữ ký: ..............

1
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
41
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
81
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
121
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

2
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
42
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
82
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
122
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

3
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
43
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
83
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
123
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

4
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
44
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
84
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
124
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

5
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
45
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
85
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
125
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

6
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
46
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
86
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
126
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

7
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
47
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
87
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
127
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

8
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
48
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
88
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
128
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

9
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
49
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
89
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
129
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

10
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
50
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
90
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
130
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

11
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
51
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
91
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
131
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

12
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
52
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
92
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
132
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

13
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
53
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
93
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
133
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

14
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
54
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
94
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
134
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

15
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
55
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
95
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
135
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

16
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
56
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
96
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
136
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

17
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
57
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
97
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
137
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

18
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
58
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
98
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
138
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

19
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
59
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
99
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
139
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

20
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
60
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
100
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
140
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

21
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
61
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
101
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
141
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

22
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
62
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
102
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
142
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

23
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
63
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
103
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
143
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

24
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
64
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
 
Gửi ý kiến