Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mô đun bồi dưỡng thường xuyên - THPT Chuyên Bạc Liêu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Hồng Phi
Ngày gửi: 17h:45' 21-05-2015
Dung lượng: 242.5 KB
Số lượt tải: 2673
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng GD& ĐT;
- Các thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011;
- Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của ngành;
Bản thân tôi xin đăng kí với Tổ Lý-CN và BGH trường THPT Chuyên Bạc Liêu
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2014-2015.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ HOẠCH
1. Mục đích yêu cầu
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học.
- Công tác bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân.
- Bồi dưỡng xuyên hỗ trợ giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương, từng bước nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên THPT với yêu cầu phát triển giáo dục THPT và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.
2. Nội dung
- Căn cứ thông tư 31/2011/TT-BGDĐT chương trình BDTX của Bộ GD& ĐT.
- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
- Căn cứ vào khả năng của bản thân, tôi tự lựa chọn các nội dung sau để tự bồi dưỡng trong năm 2014-2015.

STT
Tên nội dung
Thời gian thực hiện
Thời gian hoàn thành
Số tiết
Ghi chú

1
Môđun 3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt
1. Tìm hiểu về học sinh cá biệt ở lứa tuổi Trung học phổ thông.
2. Phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt.
3. Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt.
4. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh cá biệt.
5. Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt.
01/12/2014
31/12/2015
15


2
Môđun 12: Khắc phục trạng
thái tâm lí căng thẳng trong học
tập của học sinh THPT
1. Tìm hiểu các khái niệm về Stress
2. Tìm hiểu một số biểu hiện và mức độ Stress của học sinh THPT.
3. Tìm hiểu một số phương pháp và kĩ năng ứng phó với Stress.
01/01/2015
31/01/2015
15


3
Môđun 18: Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực.
2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tich cực.
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

01/02/2015
28/02/2015
15


4
Môđun 19: Dạy học với công nghệ thông tin.
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

01/03/2015
31/03/2015
153. Hình thức bồi dưỡng
- Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt: Tổ, nhóm chuyên môn, cụm trường.
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm.
- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
- Bồi dưỡng thông qua internet.


PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Môđun 3
GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁ BIỆT

Học sinh cá biệt: học sinh có những thái độ, hành vi không phù hợp với giá trị, nội quy, truyền thống của tập thể, không thực hiện tròn bổn phận và trách nhiệm của ngưởi học sinh, hoặc thiếu văn hóa, đạo đức trong quan hệ ứng xử với mọi người, đồng thời không có động cơ học nên kết quả học tập yếu, kém… được lặp lại thường xuyên và trở thành hệ thống được coi là cá biệt.
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức và kỹ năng:
- Liệt kê được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt; các phương pháp giáo dục và các phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cá biệt.
- Sử dụng và phối hợp được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt; các phương pháp giáo dục và các
 
Gửi ý kiến