Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MỘT SỐ BÀI TẬP PASCAL

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Lê Văn Huy
Ngày gửi: 20h:33' 04-05-2012
Dung lượng: 342.5 KB
Số lượt tải: 5941
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Hằng )
BÀI TẬP TURBO PASCAL
I. Làm quen với chương trình Pascal – Khai báo, sử dụng biến – Các thủ tục vào ra.
Bài tập 1.1:
Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).
a. Hướng dẫn:
- Nhập hai cạnh vào hai biến a, b.
- Chu vi hình chữ nhật bằng 2*(a+b); Diện tích hình chữ nhật bằng a*b.
b. Mã chương trình:

Program Chu_nhat;
uses crt;
Var a, b, S, CV: real;
Begin
Write(`Nhap chieu dai:`); readln(a);
Write(`Nhap chieu rong:`); readln(b);
S := a*b;
CV := (a+b)*2;
Writeln(`Dien tich hinh chu nhat la:`,S);
Writeln(`Chu vi hinh chu nhat la:`,CV:10:2);
readln
end.


c. Nhận xét: Lệnh write cho phép in ra màn hình một hoặc nhiều mục. Có thể định dạng được số in ra bằng cách qui định khoảng dành cho phần nguyên, khoảng dành cho phần thập phân.
Bài tập 1.2:
Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông có cạnh a (được nhập từ bàn phím).
a. Hướng dẫn:
- Nhập cạnh vào biến canh.
- Chu vi hình vuông bằng 4*canh; Diện tích hình vuông bằng canh*canh.
b. Mã chương trình:


Program HINH_VUONG;
uses crt;
Var canh: real;
Begin
clrscr;
Write(`Nhap do dai canh:`);readln(canh);
Writeln(`Chu vi hinh vuong la:`,4*canh:10:2);
Writeln(`Dien tich hinh vuong la:`,canh*canh:10:2);
readln
end.


c. Nhận xét: Bài tập 1.2 tiết kiệm được hai biến là CV và S vì lệnh write cho phép in một biểu thức. Trong lập trình việc tiết kiệm biến là cần thiết nhưng đôi lúc gây khó hiểu khi đọc, kiểm tra chương trình.
Bài tập 1.3:
Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính r (được nhập từ bàn phím).
a. Hướng dẫn:
- Nhập bán kính vào biến r.
- Chu vi đường tròn bằng 2*(*r.
- Diện tích hình tròn bằng (*r*r.
b. Mã chương trình:

Program HINH_TRON;
uses crt;
Var r: real;
Begin
clrscr;
Write(`Nhap ban kinh:`); readln(r);
Writeln(`Chu vi duong tron la:`,2*pi*r:10:2);
Writeln(`Dien tich hinh tron la:`,pi*r*r:10:2);
readln
end.


c. Nhận xét: pi là hằng số. Một hằng số có thể được người dùng khai báo hoặc do Pascal tự tạo. Pi là hằng do Pascal tự tạo nên người dùng không cần khai báo.
Bài tập 1.4:
Viết chương trình tính diện tích của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từ bàn phím)
a. Hướng dẫn:
- Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.
- Nửa chu vi của tam giác p = (a+b+c)/2.
- Diện tích của tam giác: s =.
b. Mã chương trình:
Program TAM_GIAC;
uses crt;
Var a,b,c,p,S: real;
Begin
clrscr;
Write(`Nhap canh a:`);readln(a);
Write(`Nhap canh b:`);readln(b);
Write(`Nhap canh c:`);readln(c);
p:=(a+b+c)/2;
S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Write(`Dien tich tam giac la:`,s:10:2);
readln
end.


b. Nhận xét: Ở đây ta lại hai lần dùng biến trung gian p, s để chương trình sáng sủa, dễ theo dõi.


Bài tập 1.5:
Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số.
a. Hướng dẫn:
- Nhập bốn số vào bốn biến a, b, c, d
- Trung bình cộng của a, b, c, d
No_avatarf

dễ ẹc vậy mà không làm đc hả Hương Thảo

 

No_avatar

mọi người giải hộ e bài này với ; tính x^y với x và y nhập từ bàn phím

No_avatar

Kín miệng

No_avatar

Khóc

No_avatar

em cám ơn thầy port lên. Mong mọi người port thêm nhìu bài để chép Lè lưỡi

 

No_avatar

viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập các phần tử của dãy số đọ dài của nó là 100 in ra so chia het cho 2

giúp mình nha Lè lưỡi thank nhiều

 

 

 

 

No_avatar

bai 6.6 sai roi ad oi! fix de

 

No_avatarf

1 hồ sẽ được phủ kín nếu số cây bèo trong hồ nhìu hơn hoặc = m cây(m=>2).giả sử ban đầu hồ chỉ có 2 cây ,sau mổi tuần bèo tăng lên gấp đôi cộng thêm 3 cây . với m được nhập từ bàn phím hãy viết chương trình để tính xem sau bao nhiêu tuần thì hồ dược phủ kín

No_avatar

Ăn trôm bản quyền bản gốc đây nè:http://monhoc.vn/tai-lieu/100-bai-tap-turbo-pascal-920/   bố láo mấy dạy đi ăn trôm bản quyền bị phạt Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Các hành vi vi phạm hành chính khác về quyền tác giả, quyền liên quan không quy định tại Nghị định này thì được áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Điều 2. Quy định khung phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

1. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

2. Khung phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là khung phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5; Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Đối với cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần khung phạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.Lưỡng lự


 
Gửi ý kiến