Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

MỘT SỐ CÂU HỎI TN VÀ TL TOÁN 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: HỒ VĂN DŨNG
Ngày gửi: 09h:48' 23-01-2018
Dung lượng: 195.0 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Câu 1. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
A. Phương trình dạng ax + b =0 trong đó a, b là hai số đã cho là PTBN 1 ẩn
b. pt dạng ax + b= 0 trong đó a, b là hai số đã cho (a # 0) là PTBN 1 ẩn
c. Phương trình dạng ax + b =0 là pt bậc nhất một ẩn.
d. pt dạng ax + b =0 (a#0) trong đó a, b là hai số đã cho đc gọi là PTBN 1 ẩn
câu 2. Trong các phương trình sau pt nào có tập nghiệm S = {1}.
a. 3x – 6 = 0, x – 1 = 0.
b. x- 1 =0, 6x+ 6 =0
c. -5x +5 = 0 , x-1 =0.
d. x= -1, -x =-1.
Câu 3. Cho pht -10x+ 5=0 có tập nghiệm là:
a. S ={1} b.S ={-2} c.S = {2} d. vô nghiệm
câu 4. Cho pt 7x- 2=0 và phương trình…..là 2 pt tương đương
a. 7x + 2 =0, b. 14x+4 =0 c. -14x+2 = 0. D. 4-14x =0
câu 5. Nối cột A với cột B cho thích hợp
Cột A
Cột B
Cột A
Cột B

3(x-1)


-1
Câu 6. Cho các số sau số nào thỏa mản pt 
a. -2. B. 0.5 c. -0,5 d. 3
câu 7. Với giá trị nào của m thì pt mx + 2 =0 có nghiệm x = -1
a. m = -1, b. m= 1 c. m =0. D. m =2
câu 8. Nghiệm của phương trình 
a. S ={5} b.S ={-2} c.S = {-5} d. 
câu 9. Trong các pt sau pt nào không là pt bậc nhất một ẩn:
a. 0x =0. B. x+ 7t =0 c. t -9 =0 d. 
Câu 10.  Cặp phương trình tương đương là :
A. 2x – 3 = x + 1  và   x + 4 = 1 – x          B. x – 6 = 6 – x   và  x + 3 = x – 5
 C. 4x – 1 = 3x + 2  và  5x – 5 = 4x – 2     D. 5 – 2x = x + 1 và  2x – 7 = x + 6
Câu 11. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 2/x – 3 = 0;      B. 2/3 x – 1 = 0;       C. x2 + 3x = 0;      D. 0x + 1 = 0.   
Câu 12. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
                A. 3+x=0                    B. x+x2=0                       C. -6y+x=0                   D. 0x-1=0
 Câu 13. Hãy xét xem x=7 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình dưới đây:
                            A. x+7=0                    B. x2+7=0                       C. 2x-4=0                      D. x-7=0
Câu 14. Phương trình 4x- 4 = 2x+a có nghiệm x= -1 khi :
                A. a=3           B.  a=-7                          C. a= -6                 D. a=-3
Câu 15. x = -2 là nghiệm của phương trình:
a. 3x − 1 = x − 5           c. − x + 3 = x − 2
b. 2 x + 2 = x − 1          d. 3x + 5 = − x − 2 .
Câu 16. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
a. 2 + x = x + 3                            c. 2x + 4 = 0
b. 3 − x + x 2 = x 2 − x+ 2             d. 3x + 5 = − x 2 − 2 .
Câu 17. Phương trình ( x2 − 1) ( x2 + 2) = 0 có tập nghiệm là:
a. {−2; − 1; 1};            b. { ±√2 ; 1}        c.{
 
Gửi ý kiến