Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Quý
Ngày gửi: 22h:58' 10-07-2017
Dung lượng: 113.1 KB
Số lượt tải: 3524
Chuyên đề :
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
---------------------------------------
Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử thường gặp:
+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm bớt.
+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách các hạng tử.
+ Phân tích đa thức một biến thành nhân tử khi biết một nghiệm của nó.
+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp giảm dần của luỹ thừa.
+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hệ số bất định ( đồng nhất hệ số).
+ Phân tích các biểu thức có tính đối xứng thành nhân tử.
……………………………………………..
I. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG:
Phương pháp:
+ AB + AC = A(B + C)
+ AB + AC + AD = A(B + C + D)
+ AB + AC – AD – AE = A(B + C – D – E)
A: gọi là nhân tử chung
Ví dụ 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
mx + my + m
5ax – 15ay + 20a
xy – y
16x2(x – y) – 18y(y – x) + 5(x – y)2
14x3y2 – 21xy3 + 28x2y2
x2016 + x2018 + x2020 + x2022
3.xm + 4 + 5.xm + 3 + xm + 2 , m N
Hướng dẫn:
Nhận xét : y – x = - (x – y)
Các hạng tử của đa thức đều chứa biến x, y. Chọn x, y với số mũ tương ứng nhỏ nhất trong các hạng tử
x có mũ nhỏ nhất là 2016, nhân tử chung: x2016
x có mũ nhỏ nhất là m + 2, nhân tử chung: xm + 2

II. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC:
Nhận xét:
Trong đa thức nếu có chứa “bình phương” thì ta thường dùng các hằng đẳng thức:
a2 + 2ab + b2 = (a + b)2
a2 – 2ab + b2 = (a – b)2
a2 – b2 = (a – b)(a + b)
Trong đa thức nếu có chứa “lập phương” thì ta thường dùng các hằng đẳng thức:
a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3 = (a + b)3
a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 = (a – b)3
a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2 )
a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2 )

Ví dụ 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a2 – 4b2 b) 25a2 – 1 c) a2 – 9 d) a2 –
e) a4 – f) (2a + b)2 – a2 g) 16(x – 1)2 – 25(x + y)2
Ví dụ 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
x2 + 10x + 25
25x2 – 20xy + 4y2
9x4 + 24x2 + 16
x3 + 8
8x3 + 27y3
x3 – 125
x6 – 1
x3 + 15x2 + 75x + 125

Ví dụ 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
x2 + 4x + 3
8x3 – 36x2 + 54x – 26

x2 + 4x + 3 = (x + 2)2 – 1
= [(x + 2) + 1][(x + 2) – 1]
= (x + 3)(x + 1)
8x3 – 36x2 + 54x – 26 = (8x3 – 36x2 + 54x – 27) + 1
= (2x – 3)3 + 1
= [(2x – 3) + 1][(2x – 3)2 – (2x – 3).1 + 1]
= 2(x – 1)(4x2 – 14x + 13]


III. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PP NHÓM HẠNG TỬ:
Lưu ý:
+ Có thể có nhiều cách nhóm khác nhau.
+Những biểu thức có 4 hạng tử ta thường nhóm 2 – 2 hoặc 1 – 3
+ Những biểu thức có 5 hạng tử ta thường nhóm 2 – 3
+ Những biểu thức có 6 hạng tử ta thường nhóm 2 – 2 – 2 hoặc 3 – 3
…………………….
Ví dụ 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
 
Gửi ý kiến