Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Một số đề ôn giữa kỳ 1 lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Minh Luân
Ngày gửi: 22h:55' 09-10-2017
Dung lượng: 150.5 KB
Số lượt tải: 1546
Số lượt thích: 0 người
Đề kiểm tra giữa HKI - Môn Toán Lớp 5.
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lớp 5/3

Phần 1 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Bài 1: (1 điểm)
Câu a: Viết  dưới dạng số thập phân được :
a. 0,23 b. 0,023 c. 2,3 d. 0,0023
Câu b: Số thập phân Ba trăm linh năm đơn vị, mười hai phần nghìn viết là :
a. 305,12 b. 305,102 c. 305,012 d. 305,120
Bài 2: (1 điểm) 2 hộp : 10 cái bánh
5 hộp : .... cái bánh ?
Số cái bánh trong 5 hộp có là :
a. 20 cái bánh b. 23 cái bánh c. 24 cái bánh d. 25 cái bánh
Bài 3: (1 điểm) Phân số chuyển thành số thập phân là :
a.  b.  c.  d. 
Phần 2 : Giải các bài tập sau :
Bài 1: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm cho thích hợp :
6km 23m = . . . . . . . . . . . . km 4 tấn 25kg = . . . . . . . . . . kg
2m2 7dm2 = . . . . . . . . . . . .. dm2 69,5 km = . . . . . . . . . . . . m
Bài 2: (1 điểm) Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm cho thích hợp :
34,5 . . . . . 34,05 61,34 . . . . . 613,4
657,9 . . . . 657,89 45,67 . . . . . 45,672
Bài 3: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức :

Bài 4: (2 điểm) Vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích vườn hoa đó.
Bài giải :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
 
Gửi ý kiến