Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Một số đề trắc nghiệm Toán 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Minh
Ngày gửi: 14h:45' 30-04-2008
Dung lượng: 516.0 KB
Số lượt tải: 1098
Số lượt thích: 2 người (Phạm Thanh Hải, Nguyễn Thế Tùng Lâm)
đề số 1
Hãy ghi lại chỉ một chữ cái đứng trước khẳng định đúng nhất.
Câu 1: Kết quả của phép tính là :
A . 0
B . 
C . 
D . 

 Câu 2 : Hệ phương trình : có nghiệm là
A . 
B . 
C . 
D . 

 Câu 3 : Phương trình có nghiệm là
A . 
B . 
C . 
D . vô nghiệm

 Câu 4: Biểu thức rút gọn của biểu thức 
với a > 0, a ≠ 1 là :
A . 
B . 
C . 
D . a - 1

 Câu 5 : Toạ độ giao điểm của đường thẳng y =2x – 3 và Prabol y = -x2 là
A . (1 ; -1) và (3 ; -9)
B.(-1 ; -1) và (-3 ; -9)
C .(-1 ; -1) và (3 ; -9)
D.(1 ; -1) và (-3 ; -9)

 Câu 6 : Giá trị nào của a thì phương trình ax2 + x + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt :
A . a ≠ 0
B . 
C . a ≠ 0 và
D . a ≠ 0 và

 Câu 7 : Cung AB của đường tròn (O;R) có độ dài (đvdt). Vậy sđ là:
A . 600
B . 800
C . 900
D . 1100

 Câu 8:Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 16 cm, BC = 20 cm, ta có tgB =
A . 
B . 
C . 
D . 

 Câu 9 : Cho tam giác ABC cân tại A, biết nội tiếp đường tròn (O;R). Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây và cung nhỏ BC là : (tính theo R) là
A . 
B . 
C . 
D . 

Câu 10 : Cho tam giác ABC có AB = 9 cm, AC = 12 cm, BC = 15 cm .Kẻ đường câoH . Câu nào sau đây sai ?
A . (ABC vuông tại A
B . AH = 7,2 cm
C . sinC = 
D . tgC =

đề số 2
Hãy ghi lại chỉ một chữ cái đứng trước khẳng định đúng nhất.
Câu 1 : Kết quả của phép tính là :
A . 4
B . 
C . 
D . -4

 Câu 2 : Biểu thức rút gọn của biểu thức 
với a ( 0, a ≠ 1 là :
A . a(1 - a)
B . a2(1 - a)
C . 
D . 

 Câu 3 : Đồ thị hàm số y = -2x + 1 là hình nào dưới đây ?A . Hình 1
B . Hình 2
C . Hình 3
D . Hình 4

 Câu 4 : Các phương trình sau phương trình nào có nghiệm kép ?
A. x2 – 2x – 1 = 0
B . x2 + 4x + 4 = 0
C . 4x2 – 4x + 2 = 0
D . Cả 3 pt trên

 Câu 5 : Phương trình có nghiệm là :
A . x = 1
B . x = 2
C . x = 1 hoặc x = 2
D . vô nghiệm

 Câu 6 : Giá trị nào của m thì phương trình : mx2 – (5m – 2) + 6m – 5 = 0 có hai nghiệm là hai số nghịch đảo của nhau .
A . m = 0
B . m = 1
C . m = -1
D . m = 2

 Câu 7 : Cho tam giác ABC có ; nội tiếp đường tròn (O). Câu nào sau đây sai ?
A . sđ
B . 
C . 
D . không có câu nào sai

 Câu 8 : Xem hình vẽ, diện tích phần hình tô màu là bao nhiêu biết OB = a; AB = (hình giới hạn bởi AB, AC và cung nhỏ BC)
A. (đvdt)

B. (đvdt)

C. (đvdt)

D. (đvdt)


Câu 9 : Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 10 cm, chiều cao 20 cm thì có thể tích là : ( làm tròn đến hai chữ số thập phân)
A . 4832.20 cm3
B . 5840 cm3
C . 4186.67 cm3
D . 6280 cm3

Câu 10 : Bóng của một cột điện trên mặt đất dài 20 cm, tia nắng mặt trời tạo vời mặt đất một góc 250 . Tính chiều cao của cột điện (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ta có kết quả :
A . 9.33 m
B . 10.8 m
C . 12.01 m
D . 14.25 m


đề số 3
Hãy ghi lại chỉ một chữ cái đứng trước khẳng định đúng nhất.
Câu 1: Kết quả của phép tính là
A . 1
B . 2
C . 
D . 

 Câu 2 : Phương trình :có nghiệm là :
A . x = 2
B . x = 2 và x = 3
C . Vô nghiệm
D . Vô số nghiệm x ( 2

 Câu 3 : Giá trị nào của m và n thì hai đường thẳng :
 và trùng nhau ?
A . 
B . 
C .
D . 

 Câu 4: Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y = x và tiếp xúc với Parabol (P): là :
A . y = x – 1
B . y = x + 1
C .
D . 

 Câu 5: Nghiệm của hệ phương trình là :
A . (x = 4 ; y = 3 )
B . (x = 3 ; y = 4 )
C .Cả A, B đều đúng
D . Cả A, B đều sai

 Câu 6: Phương trình 4x4 + 3x2 – 1 = 0 có số nghiệm là :
A . 4 nghiệm
B . 2 nghiệm
C .1 nghiệm
D . vô nghiệm

 Câu 7 : Cho tam giác ABC vuông tại A BC = 60 cm, . độ dài đoạn thẳng AB là
A . 30 cm
B . 30 cm
C . 30 cm
D . Một kết quả khác

 Câu 8 : Cho đoạn thẳng OI = 8 cm, vẽ đường tròn (O ; 5 cm) . Giá trị R phải là bao nhiêu để (I ; R) tiếp xúc với đường tròn (O) ?
A . R = 3 cm
B . R = 13 cm
C . Cả A và B đều đúng
D . Cả A và B đều sai

 Câu 9 : Một hình quạt OAB của đường tròn (O ; R) có diện tích (đvdt), vậy sđ là :
A . 900
B . 1500
C . 1200
D . Một kết quả khác

 Câu 10: Một hình nón có bán kính đường tròn đáy là 5 cm, chiều cao là 10 cm thì có thể tích là (( = 3.14, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
A . 261.67 cm3
B . 147.44 cm3
C . 232.59cm3
D . 348.89 cm3


đề số 4
Hãy ghi lại chỉ một chữ cái đứng trước khẳng định đúng nhất.
Câu 1 : Kết quả của phép tính là :
A . 1
B . 
C . 
D . -1

 Câu 2 : Khi thực hiện phép tính , các bạn Tuấn và Hương thực hiện như sau :
Tuấn : 

Hương : Đặt A = 


Nhận xét bài làm cuả hai bạn :
A. Tuấn đúng, Hương sai
B.Tuấn sai, Hương đúng

C. Tuấn đúng, Hương đúng
D. Tuấn sai, Hương sai

 Câu 3 : Hệ phương trình có nghiệm là :
A . 
B.
C . 
D . 

 Câu 4: Đường thẳng nào trong hình vẽ sau chỉ đồ thị hàm số 
A. Đường thẳng OA

B. Đường thẳng OB

C. Đường thẳng OC

D. Đường thẳng OD


 Trả lời câu hỏi 5 và 6 với đề táon sau ;
“Để vận chuyển 10 tấn hàng người ta dự định điều động một số xe tải loại nhỏ, nhưng sau đó do tìm được xe vận tải loại lớn nên số xe vận chuyển ít hơn lúc đầu 3 xe . Tính số xe vận tải lớn được điều động, biết rằngmỗi xe lớn chở nhiều hơn mỗi xe nhỏ 3 tấn hàng. ”
Câu 5 : Nếu gọi x (xe) là số xe vận tải lớn ; (x: nguyên, dương) thì phương trình của bài toán là :
A . 
B. 
C . 
D . 

 Câu 6 : Số xe vận tải lớn là :
A . 5 xe
B. 3 xe
C . 2 xe
D . 6 xe

 Câu 7 : Xem hình vẽ, tính x ta được :


A . 6 cm
B. 5cm
C . 7 cm
D . 8cm

 Câu 8 : Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O ; R) . Độ dài cạnh AB và bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác ABC là (tính theo R)
A . 
B.

C .

D .


 Câu 9 : Dây cung AB = 16 cm của đường tròn (O ; 10cm) có khoảng cách đến O là
A . 5cm
B. 6 cm
C . 7 cm
D . 8cm

 Câu 10 : Xem hình vẽ, biết . Số đo của cung AC là :
A . 1300
B . 1200
C . 1150
D . 1100đề số 5
Hãy ghi lại chỉ một chữ cái đứng trước khẳng định đúng nhất.
Trả lời câu hỏi số 1 và 2 với biểu thức đại số sau :
Câu 1: Khi x < 4 biểu thức rút gọn của biểu thức
A . x
B . x – 2
C . 2 + x
D . Một KQ khác

Câu 2 : Giá trị của biểu thức A nếu 
A . 
B . 
C . 
D . 0

 Câu 3 : Cho A, B là hai điểm thuộc đồ thị hàm số y = x2 có hoành độ lần lượt là : -2 ; 1 . Phương trình đường thẳng đi qua A, B là :
A . y = x + 2
B . y = - x + 2
C . y = - x - 2
D . y = x - 2

 Câu 4: Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt ?
A . x2 – 4x = 0
B .3x2 – x – 6 = 0
C. 3x4 – 3 x – 4 = 0
D . Cả ba phương trình trên

 Câu 5 : Một hình chữ nhật có chu vi là 64m và diện tích là 192m2, chiều dài hình chữ nhật là :
A . 14m
B . 16m
C . 24m
D . 20m

 Câu 6 : Giá trị nào của m thì phương trình (ẩn x) :
(m – 1)x – 2mx + m – 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt :
A . 
B . 
C . 
D . 

 Câu 7 : Tứ giác nào sau đây không thể nội tiếp được đường tròn ?
A . Hình chữ nhật
B . Hình thoi
C . Hình vuông
D . Hình thang cân

 Câu 8 : Dây AB có khoảng cách đến tâm O của đường tròn (O ; 29cm) là 20cm . Độ dài dây AB là :
A . 26cm
B . 38cm
C . 42cm
D . 50cm

 Trả lời câu 9 và câu 10 với giả thiết bài toán sau
“Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O ; R), biết = 600 , ,tiếp tuyến tại A của (O) BC tại S”

9. Câu nào sau đây sai ?
A . sđ 
B . 
C . SA2 = SB.SC
D . Không có câu nào sai .

 10. Số đo là
A . 150
B . 200
C . 250
D . 300
đề số 6
Hãy ghi lại chỉ một chữ cái đứng trước khẳng định đúng nhất.
Câu 1 : Kết quả của phép tính là :
A . 
B . 
C . 
D . 

 Câu 2 : Phương trình có nghiệm là :
A . 
B . 
C . 
D . Vô nghiệm

 Câu 3 : Nghiệm của hệ phương trình : là :
A . 
B . 
C . 
D . 

 Câu 4 : Hình vẽ sau đây là đồ thị biểu diễn hàm số nào ?


A. 

B. 

C. 

D. 

 Câu 5 : Giá trị nào của a thì đường thẳng y = x + 1 tiếp xúc với Parabol
y = ax2
A . a = -1
B . 
C . 
D . 

 Câu 6 : Giá trị nào của m thì phương trình 2x2 – (m + 1)x + 2m – 3 = 0 có nghiệm là : - 1 ?
A . m = 0
B . m = 1
C . m = 2
D . Một đáp số khác

 Câu 7 : Độ dài cung AB của đường tròn (O ; 5cm) là 20cm . Diện tích hình quạt tròn AOB là
A . 500cm2
B . 50cm2
C . 100cm2
D . 20cm2

 Câu 8 : Cho tam giác ABC cân tại A () độ dài đoạn thẳng BC là :
A . 
B . 
C . 
D . 

 Câu 9 : Diện tích hình quạt tròn ngoại tiếp tam giác có độ dài ba cạnh là 18cm, 24cm, 30cm là bao nhiêu (lấy ( = 3.14, làm tròn đến hai chữ số thập phân)
A . 706.5cm2
B . 452.16cm2
C . 254.34cm2
D . Một KQ khác

 Câu 10 : Cho tam giác ABC vuông tại A, AB:AC = 5:12 độ dài cạnh huyền là 39 cm . Vậy độ dài đường cao AH là :
A . 
B . 
C . 
D . Một KQ khác


đề số 7
Hãy ghi lại chỉ một chữ cái
 
Gửi ý kiến