Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Một số giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 5 qua hoạt động nhóm môn tiếng anh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:40' 16-05-2019
Dung lượng: 531.2 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC
Trang

1.Đặt vấn đề ...............................................................................................
1.1. Lý do chọn đề tài..................................................................................
a) Lý luận
b) Thực tiễn
1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài...................................................................
1.3. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................
1.4 Đối tượng khảo sát thực nghiệm............................................................
1.5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................
a) Nghiên cứu tài liệu.
b) Nghiên cứu thực tế.
1.6. Phạm vi và thời gian nghiên cứu đề tài................................................
2. Nội dung .................................................................................................
2.1.Những nội dung lí luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu..
2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu .............................................................
2.3.Mô tả, phân tích các giải pháp...............................................................
 2.3.1. Giải pháp 1: Hoạt động trò chơi. ( Games ).....................................
2.3.1.1.Tác dụng của các hoạt động trò chơi giúp học sinh hoạt động nhóm tích cực trong giờ học tiếng Anh......................................................
2.3.1.2. Các cách thức tổ chức trò chơi........................................................
2.3.1.3. Giới thiệu một số trò chơi tiêu biểu ...............................................
a.Trò chơi Guessing game
b) Trò chơi Remembering pictures
c)Trò chơi Net works
d) Trò chơi truyền điện
2.3.2. Giải pháp 2: Hoạt động luyện tập theo nhóm....................................
2.3.2.1. Tác dụng của hoạt động theo nhóm................................................
2.3.2.2. Các cách thức tổ chức luyện tập theo nhóm ...................................
2.3.2.3. Các loại hình luyện tập giúp học sinh phát huy tính năng động, sáng tạo trong nhóm.....................................................................................
a) Phân vai đoạn hội thoại từ 3 nhân vật trở lên
b) Thảo luận thi đua giữa các nhóm
c) Các nhóm tham gia hoạt động suy luận
2.3.3.Giải pháp 3: Sử dụng một số kỹ thuật dạy học trong dạy nhóm.........
2.3.3.1. Thế nào là kỹ thuật dạy học............................................................
2.3.3.2. Một số kỹ thuật dạy học..................................................................
a) Kĩ thuật "Các mảnh ghép"
b) Kĩ thuật "XYZ"
2.4 Kết quả thực hiện...................................................................................
3. Kết luận và khuyến nghị.......................................................................
3.1. Kết luận.................................................................................................
3.2.Đề xuất, khuyến nghị.............................................................................
a) Đối với học sinh
b) Đối với giáo viên
c) Đối với lãnh đạo cấp trên
3
3


5
5
6
6


6
6
6
7
7
7

8
8
9


11
11
12

13

14
14
1517
19
19
20


ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 5 QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM MÔN TIẾNG ANH

1.Đặt vấn đề
Trong xu thế hội nhập của nước ta hiện nay môn tiếng Anh nói chung và môn Tiếng Anh Tiểu học nói riêng có vai trò góp phần quan trọng đào tạo nên những con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đất nước ta trong thời kì đổi mới và hội nhập.
Môn tiếng Anh ở bậc Tiểu học là một trong những môn học khá khó nhưng cũng khá thú vị đối với học sinh Tiểu học. Với đặc thù của địa phương là vùng nông thôn của xã Hoài Tân huyện Hoài Nhơn, môi trường để học, thực hành và vận dụng ngôn ngữ còn nhiều hạn chế, việc học tiếng Anh đối với học sinh lại càng khó khăn hơn. Bởi đặc thù của môn học nó không giống như các môn học khác đó là ngoài giờ học trên lớp, các em ít nhận được sự kèm cặp hay giúp đỡ từ phía gia đình. Nhất là vùng nông thôn của chúng tôi, hầu hết các bậc phụ huynh có rất ít kiến thức về môn Tiếng Anh. Bên cạnh đó học sinh tiểu học thường hiếu động, ham hiểu biết cái mới, xong các em lại chóng chán.
Vậy làm sao để việc dạy và học tiếng Anh có hiệu quả tốt, đặc biệt là tạo ra sự say mê, hứng thú học tập của học sinh đối với môn tiếng Anh? Làm sao để trong mỗi bài học học sinh xác định đúng trọng tâm kiến thức, kỹ năng, say sưa, yêu thích môn học hơn?
1.1. Lý do chọn đề tài
a)Lý luận:
Giáo dục là vấn đề đã và đang được xã hội và nhà nước rất quan tâm. Trong chiến lược phát triển đất nước Đảng ta đã đã xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.
Một
 
Gửi ý kiến