Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

mũ loga cuc hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Đức
Ngày gửi: 20h:34' 10-10-2017
Dung lượng: 897.5 KB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ : PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
Câu 1: Số nghiệm của phương trình là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 2: số nghiệm của phương trình: là:
A. 1 B. 2 C. 0 D. 
Câu 3: Tập nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Tập nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Cho phương trình: . Chọn đáp án đúng:
A. Có hai nghiệm cùng dương. B. Có hai nghiệm trái dấu
C. Có 2 nghiệm cùng âm D. Vô nghiệm.
Câu 6: Tập nghiệm của phương trình: là:
A. 11 B. 99 C. 1010 D. 22026
Câu 7: Số nghiệm của phương trình: là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 8: Tập nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Tổng các nghiệm của phương trình là:
A. 0 B. 20 C. 6 D. 16
Câu 10: Giải phương trình . Ta có ttoongr các nghiệm là:
A. B. -1 C. . D. 3
Câu 11: Số nghiệm của hương trình sau là:
A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 12: Số nghiệm của hương trình sau là:
A. 2 B. 3 C. 1 D. 0
Câu 13: Số nghiệm của hương trình sau là:
A. 2 B. 3 C. 1 D. 0
Câu 14: Giải phương trình . Ta có tổng các nghiệm là:
A. 6 B. 3 C. . D. 
Câu 15: Phương trình: = 0 có mấy nghiệm ?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 16: Phương trình có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 17: Số nghiệm phương trình là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 18: Phương trình
A. Có hai nghiệm dương B. Có một nghiệm âm và một nghiệm dương
C. Có hai nghiệm âm D. Vô nghiệm
Câu 19: Số nghiệm của phương trình bằng
A. B. C. D. 
Câu 20: Phương trình: = 0 có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 21: Phương trình: có nghiệm là một số mà tổng các chữ số trong só đó là:
A. 17 B. 21 C. 18 D. 972
Câu 22: Cho phương trình có một nghiệm dạng  . Tính tổng 
A. B. C. D. 
Câu 23: Cho ba phương trình,phương trình nào có tập nghiệm là 
 (I) (II) (III)
A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Chỉ (III) D. Cả (I), (II), (III)
Câu 24: Phương trình
A. Có một nghiệm âm và một nghiệm dương B. Có hai nghiệm dương
C. Có hai nghiệm âm D. Vô nghiệm
Câu 25: Phương trình: . Chọn đá án đúng:
A. Có hai nghiệm cùng dương. B. Có hai nghiệm trái dấu
C. Có 2 nghiệm cùng âm D. Vô nghiệm.
Câu 26: Phương trình có một nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào dưới đây?
A. B. C. D. 
Câu 27: Số nghiệm của phương trình là ?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 28: Phương trình: có nghiệm là 1 số mà tổng các chữ số đó là:
A. 6 B. 9 C. 10 D. 11
Câu 29: Số nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 30: Phương trình: có số nghiệm là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 31: Giải phương trình . Ta có tổng các nghiệm là:
 
Gửi ý kiến