Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Mũ và logarit trong các đề thi thử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn
Ngày gửi: 22h:10' 08-11-2018
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 844
Số lượt thích: 0 người
Câu1. So sánh hai số và nếu 
A.. B.. C.. D. Không so sánh được.
Câu 2: Số nghiệm thực của phương trình là
A. 3 B. 1 C. 2 D. 0
Câu 3: Cho điểm , đường thẳng cắt hai đồ thị hàm số và lần lượt tại hai điểm A, B sao cho . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. B.
C. D. 

/

Câu 4.Tập hợp tất cả các số thực không thỏa mãn bất phương trình là một khoảng . Tính .
A. 6 B. 3 C. 4 D. 8
Câu 5: Giải bất phương trình ta được tập nghiệm là T. Tìm T?
A. B. C. D. 
Câu 6Hàm số nào sau đây xác định trên R
A. B. C. D. 
Câu 7:Tìm tập xác định D của hàm số 
A. B. C. D.
Câu 8: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số có tập xác định là và có tập giá trị là .
B. Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó khi .
C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục tung.
D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục hoành
Cau 9 tập xác định của hàm số .
A. B. C. . D.
Cau 10 Giá trị của () bằng
A. . B. . C. . D..

Câu 11. Rút gọn biểu thức với .
A. B. C. D.
Câu 12: Rút gọn biểu thức: với 
A. B. C. D.
Câu 13: Cho a là số thực dương. Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa cơ số a ta được kết quả
A. B. C. D.
Câu 14: Với là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai?
A. B. C. D. 
Câu 15Cho Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. B. C. D.
Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình là
A.. B.. C.. D..
Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.
Câu 19. Cho bất phương trình: 9x + 3x+1 – 4 < 0. Khi đặt t = 3x, ta được bất phương trình nào dưới đây?
A. B. C. D.
Câu 20: Tìm tập nghiệm của bất phương trình .
A. B. C. D. 
Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 22. Tập hợp nghiệm của bất phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu23.Phươngtrìnhcónghiệmlà
A.. B. . C. . D. .
Câu 24: Giải phương trình .
A.. B.. C.. D..
Câu 25:Tập nghiệm của phương trình là
A. B. C. D.
Câu 26:Tìm nghiệm của phương trình 
A. B. C. D.
Câu 27: Phương trình có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 28: Gọi là hai nghiệm của phương trình Tính 
A. B. 5 C. 0 D.
Câu 29: Tìm tập nghiệm của phương trình
A. B. C. D.
Câu 30: Tìm tất cả các giá trị của tham số m bất phương trình có nghiệm với 
A. B.
C. D.
Câu 31. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt.Câu 34: Cho phương trình . Biết tập tất cả giá trị để phương trình
 
Gửi ý kiến