Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ngân hàng câu hỏi sinh 7 ki I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Nguyên Đức
Ngày gửi: 15h:10' 14-09-2012
Dung lượng: 146.0 KB
Số lượt tải: 2192
Số lượt thích: 0 người

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN SINH LỚP 7 năm học 2012-2013

Câu 1: (Hiểu, kiến thức đến tuần 1, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Sự đa dạng phong phú ở động vật thể hiện ở những điểm nào?
a. Đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể.
b. Đa dạng về phương thức sống và môi trường sống.
c. Đa dạng về cấu trúc cơ thể.
d. Cả a và b, cđúng.
ĐÁP ÁN: d

Câu 2: (Thông hiểu, kiến thức đến tuần 1 - thời gian đủ để làm bài 7 phút)
Đặc điểm khác nhau giữa động vật và thực vật là gì?
ĐÁP ÁN:
Động vật
Thực vật

- Có khả năng di chuyển
- Sống dị dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn
- Có hệ thần kinh và giác quan
- Không có khả năng di chuyển
- Sống tự dưỡng. Tự tổng hợp chất hữu cơ có sẵn
- Không có hệ thần kinh và giác quan:
Câu 1: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 1, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Động vật và thực vật giống nhau:
Cấu tạo từ TB
Lớn lên, sinh sản
Di chyển, tự tổng hợp chất hữu cơ.
Cả A, B
ĐÁP ÁN: C
Câu 2: (Hiểu, kiến thức đến tuần 1, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Động vật không có đặc điểm nào sau đây:
Cấu tạo từ TB
Lớn lên, sinh sản, di chuyển
Tự tổng hợp chất hữu cơ.
Có hệ thần kinh và giác quan
ĐÁP ÁN: C
Câu 3: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 1thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Động vật được phân chia thành:
Động vật không xương sống.
Động vật có xương sống.
Ngành động vật nguyên sinh, lớp cá, chim, thú
Cả A, B
ĐÁP ÁN: D

CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
Câu 1: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 2, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Hình dạng của trùng giày là:
A. Đối xứng
Không đối xứng.
Dẹp như chiếc giày
Có hình khối như chiếc giày
ĐÁP ÁN: D
Câu 2: (Hiểu, kiến thức đến tuần 2, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Trùng giày di chuyển thế nào?
A. Thẳng tiến
B Vừa tiến vừa xoay
Cả A, B
Cách khác
ĐÁP ÁN: B
Câu 3: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 2, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Trùng giày và trùng roi có đặc điểm giống nhau là:
A. Cơ thể đơn bào
B. di chuyển
C. Có hạt diệp lục
D.Cả A, B
ĐÁP ÁN: D
Câu 1: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 2, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Trùng roi giống nhau giống TB thực vật ở chỗ:
A. Cơ thể đơn bào
B. di chuyển
C. Có hạt diệp lục
D.Cả A, B
ĐÁP ÁN: D

Câu 2: (Thông hiểu -kiến thức đến tuần 2, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Trùng roi xanh dinh dưỡng bằng hình thức nào?
a. Tự dưỡng b. Dị dưỡng
c. Tự dưỡng và dị dưỡng d. Kí sinh
ĐÁP ÁN: c

Câu 3: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 2, thời gian đủ để làm bài 7 phút)
Trùng Roi giống và khác thực vật ở những điểm nào ? (7 phút)

Đáp án:
- Giống: thực vật ở các điểm: có cấu tạo từ tế bào, có diệp lục, có khả năng tự dưỡng, cũng gồm: nhân, chất nguyên sinh.
- Khác: động vật có khả năng di chuyển, dinh dưỡng dị dưỡng

Câu 1: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 3, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Trùng biến hình di chuyển bằng:
A. Roi bơi B. Chân giả
C.Lông bơi D. Không có cơ quan di chuyển.

Đáp án:B

Câu 2: (Hiểu, kiến thức đến tuần 3, thời gian đủ để làm bài 3 phút)
Trùng Biến Hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi , tiêu hóa mồi như thế nào ? (7 phút)
Đáp án:
Trùng biến hình sống ở các lớp váng ao hồ ngoài tự nhiên hay ở trong các bình nuôi cấy. Chúng di chuyển nhờ hình thành chân giả, dùng chân
No_avatar

Kín miệng đừng làm ơn ywoeh đii duiewib weduhuwudhbb d wedbw8bywudvf fevduywvwevquv fduwed ư w8tfvwv fuwvtuwvbvfw8vwe7v wef7v8wv8wev uygbtwgthhtrhtr gfhfgxgfnxxcvz                 ẻyteartaetrydzKhócyneaen6m6memna6mm7z7m y ye a ea nhg

dxfh

xdfy

tdx

tyty


htt  u r

 
Gửi ý kiến