Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ngân hàng câu hỏi sinh 9 ki I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Nguyên Đức
Ngày gửi: 15h:12' 14-09-2012
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 916
Số lượt thích: 0 người
NGÂN HÀNG CÂU HỎI- ĐÁP ÁN
Môn : Sinh học 9
Giáo viên: Nguyễn Ngọc Dũng
------------------------------------------------------------

Tiết 1: Men đen và di truyền học
* Câu 1: (nhận biết – kiến thức tuần 1 – thời gian 1 phút)
Điền từ còn thiếu vào chỗ….
- Di truyền là hiện tượng …1……những tính trạng của bố mẹ, của tổ tiên cho con cháu.
- Biến dị là hiện tượng con cái sinh ra…2….. với bố mẹ và chác nhau về nhiều chi tiết
HS: điền: 1- truyền đạt lại 2- khác.
* Câu 2: (Thông hiểu – kiến thức tuần 1- thời gian 5 phút)
Phương pháp nghiên cứu độc đáo của Men Đen là gì? Có nội dung như thế nào?
- Đáp án: - là phương pháp phân tích các thế hệ lại có nội dung cơ bản là: lai các cặp bố mẹ t/c khác nhau về các tính trạng đối lập, dùng toán phân tích phân tích kết quả ở thế hệ sau.
* Câu 3 (Vận dụng – kiến thức tuần 1- thời gian 3 phút)
Lấy 5 ví dụ về các cặp tính trạng tương phản trên lúa, ngô, cơ thể người?
Đáp án: HS trả lời được: hạt to- hạt nhỏ, thân cao - thân thấp, tóc xoăn tóc thẳng….


Tiết 2: Lai một căp tính trạng.
* Câu 1: (nhận biết – kiến thức tuần 1 – thời gian 1 phút)
Chọn đáp án đúng nhất.(0.5đ’)
Khi lai hai bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 có sự phân ly tính trạng theo tỷ lệ trung bình:
A. 1 trội : 1 lặn B. 3 trội :1lặn C. 1 lặn : 3 trội
- Đáp án: B
* Câu 2: (Thông hiểu – kiến thức tuần 1- thời gian 5 phút)
Phát biểu nội dung quy luật phân ly.(2đ’)
HS: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ còn F2 có sự phân ly tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.
* Câu 3 (Vận dụng – kiến thức tuần 1- thời gian 5 phút)
Khi cho chuột lông xám thuần chủng lai với chuột lông trắng thuần chủng F1 thu được toàn chuột lông xám , cho F1 lai với nhau thì F2 có kết quả như thế nào?
Đáp án: 3 chột lông xám : 1 chuột lông trắng.
Tiết 3: Lai một cắp tính trạng (tt)
* Câu 1: (nhận biết – kiến thức tuần 2 – thời gian 1 phút)
Chọn đáp án đúng nhất.(0.5đ’)
Trong các phép lai sau, phép lai nào là phép lai phân tích:
A. P. AA x Aa B. P. Aa x aa C. P. AA x AA
- Đáp án: B
* Câu 2(Thông hiểu – kiến thức tuần 2- thời gian 5 phút)
- Lai phân tích là gì? (1đ’)
HS: Là. phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.
* Câu 3 (Vận dụng – kiến thức tuần 2- thời gian 5 phút)
- Nêu ý nghĩa của phép lai phân tích trong chọn giống cây trồng?
- Đáp án: Kiểm tra độ thuần chủng chủa giống, phát hiện ra các giống không thuần chủng để loại bỏ.
Tiết 4: Lai hai cặp tính trạng.
* Câu 1: (nhận biết – kiến thức tuần 2 – thời gian 1 phút) Chọn đáp án đúng nhất.(0.5đ’)
Thực chất của sự di truyền đọc lập các tính trạng là nhất thiết ở F2 phải có:
Tỷ lệ phân ly mỗi cặp tính trạng là: 3 trội : 1 lặn.
Tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
Các biến tổ hợp.
Đáp án: B
* Câu 2: (Thông hiểu – kiến thức tuần 2- thời gian 5 phút)
Biến dị tổ hợp là gì? (1đ’)
HS: Là những biến dị xuất hiện do sự tổ hợp lại những tính trạng của bố mẹ trong quá trình thụ tinh ở những loài sinh sản hữu tính.
* Câu 3 (Vận dụng – kiến thức tuần 2- thời gian 5 phút)
Tại sao biến dị tổ hợp lại xuất hiện nhiều ở hình thức sinh sản hữu tính?
- Đáp án: Vì hình thức sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa các loại giao tử nên không có sự tổ hợp lại các tính trạng của P.
Tiết 5: Lai hai cặp tính trạng (t)
* Câu 1: (nhận biết – kiến thức tuần 3 –
 
Gửi ý kiến