Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ngân hàng câu hỏi toán 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nhật Anh
Ngày gửi: 21h:12' 13-10-2008
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 1496
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi và hướng dẫn chấm
Đơn vị : Trường THCS Đồng Hưu
Môn : Toán 6
Người ra câu hỏi : Lương Thị Tâm
Học kỳ1 : Kiểm tra đến tuần 16 của chương trình
I-/ Phần trắc nghiệm
Câu1 : (0,5 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất
Viết tập hợp x là các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 15
A.
B. x =
C. x = {9; 10; 11; 12; 13; 14; 15}
D. Cả A, B đều đúng
Đáp án : D. Cả A, B đều đúng
Câu 2 (0,5 đ) : Chọn câu trả lời dúng
Số tự nhiên liền sau của số 29 là
A. 28
B. 30
C. cả A, B đều sai
D. cả A, B đều đúng

Đáp án : B. 30
Câu 3 (0,5 đ) Chon câu trả lời đúng
Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau ?
A. 11111
B. 12345
C. 01234
D. các số trên đều sai

Đáp án : B. 12345
Câu 4 (0,5 đ) Chọn câu trả lời đúng
Số phần tử của tập hợp A .các số tự nhiên không vượt quá 50 là
A. 50
B. 51
C. 49
D. 48

Đáp án : B. 51
Câu 5 (0,5 đ) Chọn câu trả lời đúng
Tìm x biết (x - 29). 59 = 0
A. x = 59
B. x = 0

C. x = 29
D. x = 30

 Đáp án : C. x = 29
Câu 6 (0,5đ) Chọn kết quả đúng
Tìm x biết : 4x - 24 = 336
A. x = 78
B. x = 90

C. x = 88
D. x = 80

 Đáp án : A. x = 78
Câu 7 (0,5đ) Tìm x biết 3x - x = 30
A. x = 0
B. x = 15

C. x = 3
C. x = 5

 Đáp án : B. x = 15
Câu8 (0,5 đ) Chọn câu trả lời đúng
Tích 57. 53 bằng
A. 521
B. 510
C. 2521
D. 325

Đáp án : B. 510
Câu 9 (0,5 đ) Chọn câu trả lời đúng
Tìm số tự nhiên x biết : 5x + 3x = 88
A. x = 11
B. x = 5

C. x = 8
D. một kết quả khác

Đáp án : A. x = 11
Câu 10 (0,5 đ) Chọn câu trả lời đúng
Tổng 6843 + 1996
A. Chia hết cho 2
B. Không chia hết cho 2

C. Chia cho 2 dư 1
D. Cả A, B đều đúng

Đáp án : A. Chia hết cho 2
Câu 11 (0,5 đ) Chọn câu trả lời đúng : Số 134825
Chia hết cho 5 và chia hết cho 2
Chia hết cho 2 và không chia hết cho 5
Không chia hết cho 2 và chia hết cho 5
Chia hết cho 5 và là số chẵn
Đáp án : C. Không chia hết cho 2 và chia hết cho 5
Câu 12 (0,5 đ) Chon câu trả lời sai
Số 245718 chia hết cho cả 2; 3 và 9
Số 51750 Chia hết cho cả 2; 3 và 5
Số 12350 Chia hết cho cả 2; 3 và 5
Số 324000 Chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9
Đáp án : Chọn C. Số 12350 Chia hết cho cả 2; 3 và 5
Câu
 
Gửi ý kiến