Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

NGÂN HÀNG ĐỀ LOP 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Hoài Thanh
Ngày gửi: 21h:02' 14-06-2020
Dung lượng: 275.0 KB
Số lượt tải: 1305
Số lượt thích: 0 người
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Bài: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ.
Câu 1: Dễ ( 3 điểm, 3phút).
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số liền trước số 789 là:
A. 799 B. 889 C. 790 D.899
Đáp án: Chọn phương án C.
Câu 2 : Trương bình ( 4 điểm, 5 phút)
Viết các số sau dưới dạng tổng :
5231 ; 2012 ; 9003 ; 170 
Đáp án : Viết được mỗi số dưới dạng tổng cho 1 điểm.
Câu 3 : Khó (3 điểm, 7 phút)
Viết số, biết số đó gồm :
Bảy nghìn, không trăm, hai đơn vị.
Tám nghìn, tám trăm, tám chục, tám đơn vị.
Bốn nghìn, một đơn vị.
Ba nghìn, ba chục.
Đáp án : Viết đúng mỗi phần cho 0,75 điểm.
_________________________________________________________
Bài : SỐ 10 000
Câu 1 : Dễ (3 điểm 4 phút)
Viết các só tròn trăm từ 9300 đến 10 000.
Đáp án : Viết được 6 số cho 3 điểm.
Câu 2 : Trung bình ( 3 điểm 4 phút).
Viết các số liền trước, liền sau của mỗi số sau :
a. 5662 ; b.7289 c.9999
Đáp án : Viết đúng được số liền trước liền sau của một số cho 1 điểm.
Câu 3 : Khó (4 điểm, 7 phút)
Hoàn thiện tia số sau :
L l l l l l l l l l
0 9991 .... .... .... .... ... .... .... 10 000
Đáp án : Hoàn thành tia số cho 4 điểm, sai một số trừ 1 điểm.

ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
Câu 1 : Dễ( 3điểm, 5 phút) A
Điền Đ vào ý đúng và điền S vào ý sai :
Cho hình tam giác :

A là điểm giữa BC
M là điểm giữa BC C M
BMC là 3 điểm thẳng hàng 3cm B

Đáp án : Đúng mỗi ý cho 1 điểm.
Câu 2 : Trung bình (3 điểm 4 phút)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A M B
Trong hình bên điểm 0 là trung điểm của
Mấy đoạn thẳng? Q 0 P
A. 2 B.3 C. 4 D.5
D N C
Đáp án : Phương án (C. 4)
Câu 3 : Khó ( 4 điểm 8 phút)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trung điểm của đoạn thẳng AB
A B
L l l l l l l l l
0 5 10 15 20 25 30 35 40
A.5 B. 20 C. 25 D.15
Đáp án: Chọn phương án B cho 4 điểm.


Bài: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Câu 1: Dễ ( 3 điểm, 4 phút).
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số bé nhất trong các số: 7585; 7586; 7568; 7558.
A.7568 B. 7585 C. 7586 D. 7558
Đáp án: Chọn phương án D cho 3 điểm.
Câu 2: Trung bình ( 4 điểm 6 phút).
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
a. 1 km …. 986 m b. 50 phút …. 1 giờ.
500cm …. 5m 70 phút …. 1 giờ
Đáp án: Mỗi phần đúng cho 1 điểm.
Câu 3: Khó (3 điểm 5 phút).
a. Viết số lớn nhất có 4 chữ số
b. Viết số bé nhất có 4 chữ số.
c. Viết số bé nhất có 5 chữ số.


Bài: phép cộng trong phạm vi 10 000
Câu 1: Dễ (3 điểm, 4 phút)
Đặt tính rồi tính:
a. 2541 + 4326 b. 1807 + 9016
c. 726 + 1860 d. 1571 + 702
Câu 2: Trung bình (3 điểm 4 phút)
Nối phép tính với kết quả đúng:
3645 + 4762

5589


783 + 4806

9323


8597 + 726

45898407

 Đáp án: Nối đúng mỗi phép tính cho 1 điểm.
Câu 3: Khó (4 điểm, 7 phút).
Một cửa hàng buổi sáng bán được 576 kg gạo, buổi chiều bán được bằng buổi sáng.
Hỏi cả ngày hôm đó bán được bao nhiêu kg gạo?
Đáp án: Bài giải:
Buổi chiều bán được số gạo là:
576 : 4 = 144 (
 
Gửi ý kiến