Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ngân hàng TN chương 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Tuấn
Ngày gửi: 19h:51' 21-02-2017
Dung lượng: 431.5 KB
Số lượt tải: 1268
Số lượt thích: 0 người
GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
Nhận biết

Câu 1. Cho dãy số với , chọn , để thì phải từ số hạng thứ bao nhiêu trở đi.
A. 51 B. 49 C. 48 D. 50

Câu 2. Cho dãy số với , chọn , để thì phải từ số hạng thứ bao nhiêu trở đi.
A. 498 B. 499 C. 500 D. 501

Câu 3. Chọn mệnh đề đúng

A. B. C. D. 

Câu 4. Chọn mệnh đề đúng

A. B. C. D. 

Câu 5. Cho dãy số với , khi đó bằng

A. 0 B. 1 C. D. 
Câu 6. Cho dãy số với , khi đó bằng

A. 0 B. 9 C. 3 D. 
Câu 7. Cho dãy số với , khi đó bằng

A. 0 B. 7 C. D. 

Câu 8. Tìm công bội của CSN lùi vô hạn sau : 
A. B. C. D. 

Câu 9. Tìm công bội của CSN lùi vô hạn sau : 
A. B. C. D. 
Câu 10. Công thức tính tổng của CSN lùi vô hạn là

A. B. C. D. 

Câu 11. Tính bằng

A. 0 B. 1 C. D. 

Câu 12. Chọn mệnh đề sai

A. B. C. D. 

Câu 13. Tính bằng

A. 0 B. 5 C. D. 

Thông hiểu

Câu 14. Tính bằng
A. B. C. 1 D. 
Câu 15. Tính bằng
A. B. C. 0 D. 

Câu 16. Tính bằng
A. 1 B. 0 C. D. 

Câu 17. Tính bằng
A. 1 B. 0 C. D. 

Câu 18. Tính bằng
A. 0 B. C. D. 
Câu 19. Tính bằng
A. 0 B. C. D. 

Câu 20. Tính bằng
A. 0 B. 3 C. 5 D. 
Câu 21. Tính bằng
A. 0 B. 1 C. 3 D. 
Câu 22. Tính bằng
A. 0 B. -1 C. 1 D. - 9
Câu 23. Tính bằng
A. 0 B. C. D. 
Câu 24. Tính bằng
A. 0 B. 2 C. D. 
Câu 25. Cho ; ; 
A. Chỉ B = C B. Chỉ A = C C. A = B = C D. Chỉ A = BVận dụng thấp
Câu 26. Tính bằng
A. 0 B. C. D. 
Câu 27. Tính bằng
A. 1 B. 0 C. D. 
Câu 28. Tính bằng
A. Không có giới hạn B. 0 C. -1 D. 

Câu
 
Gửi ý kiến