Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM CÓ LỜI GIẢI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trần Nam
Ngày gửi: 16h:23' 11-07-2019
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người


Cho mệnh đề: “”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là
A. . B. .
C. . D. .
Lời giải
Chọn B.
Chú ý: Phủ định của mệnh đề “” là “”.
[0D1-1] Cho tập hợp . Tập hợp bằng
A. . B. .
C. . D. .
Lời giải
Chọn D.
Ta có .
[0D1-1] Cho mệnh đề: “”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là
A. . B. .
C. . D. .
Lời giải
Chọn B.
Chú ý: Phủ định của mệnh đề “” là “”.
[0D1-1] Cho tập hợp . Tập hợp bằng
A. . B. .
C. . D. .
Lời giải
Chọn D.
Ta có .
[0D1-1] Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá! B. Bạn có đi học không?
C. Đề thi môn Toán khó quá! D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
Lời giải
Chọn D.
Phát biểu ở A, B, C là câu cảm và câu hỏi nên không là mệnh đề.
[0D1-1]Cho . Chọn khẳng định đúng.
A. có phần tử. B. có phần tử. C. có phần tử. D. có phần tử.
Lời giải
Chọn B.
Ta có có phần tử.
[0D1-1] Tập bằng
A. . B.. C.. D..
Lời giải
Chọn A.
Ta có .
[0D1-1] Cho tập hợp . Tập có mấy tập con?
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn C.
Số tập hợp con của tập hợp có phần tử là tập hợp con.
[0D1-1]Cho mệnh đề . Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?
A. . B. .
C. . D. .
Lời giải
Chọn C.
Phủ định của mệnh đề là mệnh đề .
[0D1-1] Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
B. .
C. .
D. Bạn học giỏi quá!
Lời giải
Chọn D.
Vì “Bạn học giỏi quá!” là câu cảm thán không có khẳng định đúng hoặc sai.
[0D1-1]Tìmmệnh đề phủ định của mệnh đề: .
A. . B. .
C. . D. .
Lời giải
Chọn D.
. Suy ra mệnh đề phủ định là .
[0D1-1]Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn A.
[0D1-1] Kết quả của là
A. B. C. D. 
Lời giải
Chọn B.
Cách 1: Gọi , ta có: Chọn B.
Cách 2: Biểu diễn hai tập hợp và trên trục số rồi tìm hợp của hai tập hợp, Chọn B.
[0D1-1]Khi sử dụng máy tính bỏ túi với chữ số thập phân ta được: . Giá trị gần đúng của chính xác đến hàng phần trăm là
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn D.
Vì chữ số hang phần nghìn là , nên chữ số hàng quy tròn phải tang một đơn vị
[0D1-1] Cho mệnh đề chứa biến với là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn D.
là mệnh đề sai.
là mệnh đề sai.
là mệnh đề sai.
là mệnh đề đúng.
[0D1-1] Cho tập ; . Tập là
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn B.
Ta có .
[0D1-1]Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. . B. .
C. . D. .
Lời giải
Chọn B.
Với dễ thấy sai.
[0D1-1]Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề .
A. . B. .
 
Gửi ý kiến