Violet
Dethi

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  NGU PHAP VA BAI TAP VE DAI TU

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: INTERNET
  Người gửi: NGUYỄN DUY TÂN
  Ngày gửi: 10h:11' 04-07-2014
  Dung lượng: 111.9 KB
  Số lượt tải: 3838
  Số lượt thích: 1 người (Đinh Thị Kim Quyên)
  Pronouns
  A pronoun takes the place of a noun.  Example story: Mary is one of the heads of the ToJi Corporation. Mary works with Mr. James and Mr. James` son Tom. Mr. James and Mr. James` son Tom are experts in biochemistry. Mary, Mr. James, and Tom researched and invented a drug for cancer treatment.  If the story above is written using pronouns: Mary is one of the heads of the ToJi Corporation. She works with Mr. James and his son Tom. He and his son Tom are experts in biochemistry. They researched and invented a drug for cancer treatment. 
  Personal Pronouns
  Personal pronouns refer to a person:
  I go to school.
  You are a student.
  They are Koreans.
  He works here.
  We gave her food.
  The word ‘it` refers to an object:
  I drank it.
  It is big.
  They cut it into halves.
  Memorize the personal pronouns:

  Singular Subject
  Singular Object
  Singular Reflexive
  Plural Subject
  Plural Object
  Plural Reflexive
  
  First
  I
  me
  myself
  we
  us
  ourselves
  
  Second
  you
  you
  yourself
  you
  you
  yourselves
  
  Third
  Male
  he
  him
  himself
  they
  them
  themselves
  
  Third
  Female
  she
  her
  herself
  they
  them
  themselves
  
  Third
  Neutral
  it
  it
  itself
  they
  them
  themselves
  
  
  Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
  ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG
   
  1. Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu
  2. Đại từ nhân xưng làm túc từ trong câu
  3. Tính từ sở hữu
  4. Đại từ sở hữu
  5. Đại từ phản thân
   
  1. Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu:
   
  I              tôi, ta                           - Chỉ người nói số ít.
  We          chúng tôi, chúng ta        - Chỉ người nói số nhiều.
  You         bạn, các bạn                 - Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.
  They       họ, chúng nó, ...            - Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.
  He           anh ấy, ông ấy, ...         - Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.
  She         chị ấy, bà ấy, ...            - Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.
  It             nó,....                           - Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.
   
  Khi đại từ nhân xưng làm chủ từ của câu, thì đại từ nhân xưng đứng trước động từ chính của câu và các động từ chính phải được biến đổi (chia) cho phù hợp (về ngôi và số) với chủ từ của nó.
   
  VD: I am a student.      Tôi là sinh viên
                      He is a student.    Anh ấy là sinh viên
                      She likes music.    Chị ấy thích âm nhạc
                      They like music. Họ thích âm nhạc
   
  2. Đại từ nhân xưng làm túc từ trong câu:
   
  Me          tôi, ta                            - Chỉ người nói số ít.
  Us           chúng tôi, chúng ta         - Chỉ người nói số nhiều.
  You         bạn, các bạn)                - Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.
  Them      họ, chúng nó, ...            - Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.
  Him         anh ấy, ông ấy, ...          - Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.
  Her         chị ấy, bà ấy, ...             - Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.
  It             nó                                 - Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.
   
  Khi đại từ nhân xưng làm túc từ, thì đại từ nhân xưng này đứng sau động từ chính của câu.
   
  VD: I don`t like him.    Tôi không thích anh ta.
          She has lost it.     Chị ấy đã làm mất nó rồi.
          Tom saw them there yesterday.     Tom đã thấy họ ở đó hôm qua.
   
  3. Các tính từ sở hữu:
   
  My          của tôi, của ta                       - Chỉ người nói số ít.
  Our         của chúng tôi/ chúng ta  - Chỉ người nói số nhiều.
  Your        của bạn/ các bạn)                 - Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.
  Their       của họ, của chúng nó, ...       - Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.
  His          của anh ấy, của ông ấy, ...     - Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.
  Her         của chị ấy, của bà ấy, ...       - Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.
  Its           của nó, ...                             - Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.
   
  Tính từ sở hữu luôn đứng trước danh từ để chỉ mối quan hệ sở hữu giữa chủ sở hữu và đối tượng bị sở hữu.
   
  VD: This is my pen.     Đây là cây viết
   
  Gửi ý kiến