Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị lệ thủy
Ngày gửi: 07h:23' 05-04-2019
Dung lượng: 91.7 KB
Số lượt tải: 607
Số lượt thích: 0 người
Câu 1:
Chép lại bài thơ Cảnh Khuya - Rằm Tháng Giêng (dịch thơ) của Hồ Chí Minhvà nêu một vài nét về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

Câu 2:
Thế nào là điệp ngữ và các dạng điệp ngữ? Lấy ví dụ có sử dụng điệp ngữ?

Câu 3:
a, Thế nào là chuẩn mực sử dụng từ?
b, Xác định lỗi sai và sửa lại cho đúng:
Mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc của cây cối, là mùa xinh xôi nảy nở cho muôn loài.
Em bé bập bẹ biết đi.

Câu 4:
Phát biểu cảm nghĩ của em về người thân.

Caâu 5:
Cheùp laïi theo trí nhôù baûn dòch thô cuûa baøi “Raèm thaùng gieâng”. Haõy cho bieát theå thô cuûa baûn dòch ñoù vaø ñieàn kí hieäu baèng (B), traéc (T) döôùi caùc chöõ trong baûn dòch ñoù.

Caâu 6:
Theá naøo laø töø gheùp chính phuï? Xaùc ñònh töø gheùp chính phuï trong caùc töø sau:
suy nghó, laâu ñôøi, nhaø aên, nhaø maùy, nhaø cöûa, xanh ngaét, ñaàu ñuoâi.

Caâu 7:
Theá naøo laø ñieäp ngöõ? Cho moät ví duï coù duøng ñieäp ngöõ vaø gaïch chaân ñieäp ngöõ ñoù.

Caâu 8:
Caûm nghó muøa xuaân.

Câu 9:
1. a) Văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” của Khánh Hoài được kể theo ngôi thứ mấy? Đó là lời kể của ai?
b) Có mấy cuộc chia tay được kể lại trong văn bản? Đó là những sự việc (cuộc chia tay) nào?
c) Qua câu chuyện này, tác giả muốn nhắc gởi đến mỗi người điều gì?
2. a) Chép thuộc lòng bài thơ “Cảnh khuya”.
b) Tác giả bài thơ là ai? Sáng tác năm nào? Ở đâu? Theo thể thơ gì?

Câu 10:
a) Chỉ ra các phép tu từ được tác giả sử dụng trong bài thơ “Cảnh khuya”.
b) Nêu tác dụng nghệ thuật của các phép tu từ đó.

Câu 11:
Từ các văn bản “Mẹ tôi”, “Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Bạn đến chơi nhà” trong sách Ngữ văn 7, tập một, em hãy phát biểu những suy nghĩ và tình cảm của em về hạnh phúc khi được sống giữa tình yêu thương của mọi người.

Câu 12: Cho đoạn văn sau
“Sao mày lại nghỉ học? Có phải mày với tụi thằng Tí, thằng Tèo lại chơi bời, lêu lổng ở đâu không? Tao thật thất vọng về mày. Tội nghiệp mẹ mày luôn lo lắng, quan tâm cho mày nhưng không thể hiểu hết con người mày. Mày có biết bà đã buồn biết bao khi biết mày nghỉ học. Ai nói gì mày cũng tin, không bao giờ phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Chúng nó rủ rê mày đấy. Sao mày lại nghe rồi đổ đốn theo bọn nó. Thôi, mày tự suy nghĩ lại đi. Mai là thi rồi. Mày nhớ đến nhé. Tao nghĩ mày sẽ làm được. Hãy cố gắng lên, có như vậy thì mẹ mày mới vui, mày mới tiến bộ. Đó chính là thành ý của tao, mày đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà nên ôn bài để thi đấy. Chúc mày có thành quả tốt.”
Tìm: Từ ghép, từ láy, đại từ, từ Hán Việt, quan hệ từ, từ trái nghĩa của đoạn văn trên.

Câu 13: Tìm những biện pháp tu từ đã học trong bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh.

Câu 14:
CẢNH KHUYA
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Em hãy đọc kỹ văn bản trên rồi trả lời các câu hỏi sau:
1) Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào ?
2) Bài thơ được làm theo thể thơ nào ? Nêu biện pháp tu từ chủ yếu được tác giả sử dụng trong bài thơ.
3) Hai câu thơ cuối bài thơ đã biểu hiện tâm trạng gì của tác giả ?
4) Kể tên các bài thơ và tác giả đã học và đọc thêm trong sách Ngữ văn 7, tập một - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng chủ đề với bài thơ này.

Câu 15: Mái trường cùng thầy cô và bạn bè đã để lại trong em bao kỉ niệm. Hãy trình bày cảm nghĩ của em về mái trường thân yêu ấy bằng một bài văn biểu cảm.


Câu 16 :
Đọc bài thơ sau:
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
 
Gửi ý kiến