Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CHƯƠNG 1 NGUYÊN TỬ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thành
Ngày gửi: 08h:09' 23-07-2017
Dung lượng: 134.0 KB
Số lượt tải: 1252
Số lượt thích: 0 người
NGUYÊN TỬ
1.Những điều khẳng định sau đây có phải bao giờ cũng đúng không?
a.Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử b.Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron
c.Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử d.Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton e.Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron f.Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới là 1:1
2.Trong nguyên tử Liti (3Li), 2e phân bố trên obitan 1s và e thứ ba phân bố trên obitan 2s. Quy tắc và nguyên lí được áp dụng là:
a.Nguyên lí Pauli b.Quy tắc Hund c.Nguyên lí bền vững d.a và c đúng
3. Nguyên tố thuộc chu kì II có số electron độc thân nhiều nhất
a.Nitơ, 3 electron b. Nitơ, 5 electron c. Oxi, 2 electron d. Oxi, 6 electron
4.Biết tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Số khối A của nguyên tử trên là:
a.108 b.122 c.66 d.188
5. Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Điện tích hạt nhân nguyên tử Y là:
a.23 b.24 c.25 d.Kết quả khác
6.Mệnh đề nào sau đây là KHÔNG đúng?
a.Không có nguyên tố có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron b.Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa số electron
c.Lớp ngoài cùng là bền vững khi phân lớp s chứa tối đa số electron d.Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron
7.Cặp phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?
(1) Obitan nguyên tử là vùng không gian quanh hạt nhân, ở đó xác suất hiện diện của electron là rất lớn (trên 90%)
(2) Đám mây electron không có ranh giới rõ rệt còn obitan nguyên tử có ranh giới rõ rệt
(3) Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với spin cùng chiều
(4) Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với spin ngược chiều
(5) Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ được phân bố trên các obitan sao cho các electron độc thân là tối đa (tổng số spin là cực đại) và các electron này phải có chiều tự quay khác nhau
a.(1) và (2) b.(2) và (3) c.(3) và (4) d.(3) và (5)
8.Có hợp chất MX3. Cho biết:
- Tổng số hạt proton, nơtron và electron là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8
- Tổng 3 loại hạt trên trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16
Nguyên tố M và X là nguyên tố nào sau đây?
a.Al và Br b.Mg và Br c.Al và Cl d.Kết quả khác
9.Các mệnh đề nào sau đây KHÔNG đúng?
1)Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho một nguyên tố hóa học 2)Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton
3)Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron 4)Chỉ có trong nguyên tử oxi mới có 8 electron
a.1, 3 b.3, 4 c.3 d.4
10.Trong tự nhiên, nguyên tố clo có 2 đồng vị là và , nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Phần trăm của 2 đồng vị trên lần lượt là
a.80% và 20% b.70% và 30% c.60% và 40% d.75% và 25%
11.Câu nào sau đây đúng?
a. Proton là hạt mang điện tích dương b. Proton là hạt nhân nguyên tử hiđro
c. Điện tích của proton bằng điện tích của electron về trị số tuyệt đối d.Tất cả đều đúng
12.Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số hạt
 
Gửi ý kiến