Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NHỜ CÁC THẦY CÔ GIẢI GIÚP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Li Na
Ngày gửi: 17h:39' 04-05-2015
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Em nhờ các thầy cô giải giúp

Câu 1: Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. X tan hoàn toàn trong dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4. Giá trị m gần nhất là
A.82. B. 74. C. 72. D. 80.

Câu 2: Đốt cháy hỗn hợp X gồm etylen glycol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y (trong đó số mol etylen glycol bằng số mol metan) cần vừa đủ 0,7625 mol O2 thu được 0,775 mol CO2. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 2,5M, rồi cô cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A.32. B. 35. C. 38. D. 40.

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 33,6g hỗn hợp Na,K,Ba bằng HNO3 dư đc 1,456 lít hỗn hợp N2,N2O có khối lượng 2,22g (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dd Y.cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi được m (g) rắn.Giá trị của m là?
A.70,8 B.80,2 C.38,4 D.33,6

Câu 4: Hoà tan hết 18 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm M và oxit của nó trong nước dư, sau khi phản ứng hoàn toàn cô cạn thu được 22,4 gam rắn khan. M là?
A- Li B. K C. Na D. Cs

Câu 5: Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2. Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 64 gam brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X được 55gam CO2 và m gam nước. Giá trị của m là
A. 31,5 B. 27 C. 24,3 D. 22,5

Câu 6: Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2. Cho 7,64 gam hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 41,6gam brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X được 47,52 gam CO2 và m gam nước. Giá trị của m là
A. 21,24. B. 21,06. C. 20,70. D. 20,88

Câu 7: Hỗn hợp X gồm anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol và axit axetic trong đó axit axetic chiếm 27,13% khối lượng hỗn hợp. Đốt 15,48 gam hỗn hợp X thu được V lít CO2 (đktc) và 11,88 gam H2O. Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH x mol/l thu được dung dịch Y chứa 54,28 gam chất tan. Giá trị của x là
 A. 2,4                                      B. 1,6                                      C. 2,0              D. 1,8

Câu 8: Hỗn hợp X gồm H2, but-2-in, buta-1,3-đien, etilen. Đốt a gam hỗn hợp X thu được 3,175m gam CO2. Cho 5,376 lít hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch brom trong CCl4 dư có b gam brom phản ứng. Giá trị của b là
A. 41,24                      B. 42,12                      C. 43,18                      D. 44,74


 
Gửi ý kiến