Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

nhờ giải giúp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: su tầm
Người gửi: Lê Chí Công
Ngày gửi: 14h:45' 18-03-2016
Dung lượng: 270.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định.

Cặp vợ chồng (1) và (2) ở thế hệ thứ II mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là bao nhiêu?
A. 5,56% B. 12,50% C. 3,13% D. 8,33%
Câu 2 : Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bênh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định.


Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng III13 - III14 là sinh hai con trai không bệnh là bao nhiêu?
A. 1/3. B. 17/96. C.4/9. D. 17/48.
Câu 3 : Nghiên cứu sự di truyền của một bệnh do đột biến gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen người ta xây dựng được sơ đồ phả hệ sau:
 Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ II7 và II8 trong sơ đồ phả hệ trên sinh hai con trai mắc bệnh là bao nhiêu? Biết rằng không có đột biến mới xảy ra.
A. 4/384 B. 1/384 C. 4/24 D. 1/144
Câu 4. Cho sơ đồ phả hệ sau:


Bệnh P được quy định bởi gen trội (P) nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn (q) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh hai con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là
A. 1/128 B. 1/32. C. 1/64. D. 1/4

 
Gửi ý kiến