Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhờ giúp đ[x một bài chuyên Vinh năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai văn Dũng
Ngày gửi: 21h:47' 23-05-2018
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Trao đổi về câu 80 chuyên Vinh lần 1 năm 2018
Câu 80: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dich chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2 và NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc các phản ứng thu được 56,375 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 30,5 B. 32,2 C. 33,3 D. 31,1
Bài làm

Bảo toàn Nitơ n(NH4+) = 2.0,0375 + 0,05 + 0,1 -(2.0,05 + 0,1) = 0,025 (mol)
O2- + 2H+  H2O
(mol) 0,0080125m  0,016025m
 = 0,016025m + (0,05.12 + 0,1.4 + 0,025.10) = (1,25 + 0,016025m ) (mol) = n(Cl-) n(OH-) trong kết tủa = (1,25 + 0,016025m ) -(0,05 + 0,1 + 0,025) =
(0,016025m + 1,075) mol
0,1817m + 2,4 + (0,016025m + 1,075).17 = 56,375 m = 78,61 gam ! 32,2

Vậy nhờ các cao thủ tìm giúp chỗ sai trong lời giải trên. Rất cảm ơn !

No_avatar

Khối Lượng Kim loại là 0,8718m gam. Bạn nhầm rồi đó!

No_avatar

Cảm ơn bạn Nguyễn Quốc Tĩnh ! Nhưng khi đó:

 

0,8718m  +  2,4  + (0,016025m  +  1,075).17 = 56,375 m = 31,2 gam ! 32,2

Trong khi đáp án lại là B

No_avatar

Đáp án là D (ma de 132 cau 80 dap an là D).

No_avatarf

Giải đã dài còn sai nữa

 
Gửi ý kiến