Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhờ thầy cô làm giúp mình bài toán hỗn hợp.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Diệu Linh
Ngày gửi: 11h:47' 01-06-2018
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 1 người (Trương Quang Khôi)


Bài tập: Hòa tan hoàn toàn 42,6 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ có tỉ lệ mol tương ứng là 5:4 vào 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và 17,472 lít khí (đktc) a. Xác định thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong X. b. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Y, tính thể tích khí CO2 (đktc) cần dùng để thu được lượng kết tủa lớn nhất.

Avatar

Ca và K

No_avatar

Bài tập này có 2 vấn đề xem lại:

1- Khi cho lượng kim loại hoạt động mạnh Ca và K vào dung dịch HCl thì sẽ gây nổ, nguy hiểm. (Ngoài giảng dạy kiến thức cần phổ cập cho người học độ nguy hiểm và bất hợp lý khi cho kim loại tác dụng với nước như thế nào)

2- Tình huống đưa ra phi thực tế. Đa số bài tập đưa ra đều SAI thực tế, bản chất. Có cần đưa ra những dạng bài tập nầy để đánh giá người học không?

 

nHCl = 0,5 mol,  nH2 = 0,78 mol  à HCl phản ứng hết, và kim loại tiếp tục phản ứng với nước

Gọi M và N là kim loại hóa trị 1 và 2; 5a và 4a lần lượt là số mol của các kim loại trong hỗn hợp.

M  à  ½ H2

5a      2,5a      

N à  H2

4a      4a

2,5a + 4a = 0,78    giải được a = 0,12 mol

Vậy nhh = 9a = 9*0,12 = 1,08 mol   

Mtb hh = 42,6/1,08 = 39,44

5*0,12*M + 4*0,12*N = 42,6   

0,6M + 0,48N = 42,6

TH1: Giả sử kim loại kiềm thổ N < 39,44 : N = Be , Mg

N

Be (9)

Mg (24)

M

Cu-64 (loại)

52 loại


TH2: Giả sử kim loại kiềm M < 39,44:

M

Li (7)

Na (23)

K (39)

N

 

Loại

Ca (40)

 

Hai kim loại là Ca: 0,48 mol và K: 0,6 mol

% khối lượng:  mCa = 45%   %mK = 55%

b. Ca …….  Ca(OH)2                  K ….. KOH

    0,48           0,48                     0,6       0,6 mol

Do đó tổng số mol của gốc OH là: 0,48*2+ 0,6 = 1,56 mol

1 mol gốc -H tác dụng với 1 mol gốc -OH sinh 1 mol nước

Vậy số mol gốc –OH dư là:  1,56 - 0,5  = 1,06 mol.

Vì phản ứng sinh ra khí H2 (lượng bé) nên có thể xem thể tích dung dịch không thay đổi: 500mL.

Ta biết độ tan của dung dịch Ca(OH)2 ở 25oC là 1,65g/L, nên nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 bão hòa là

CCa(OH)2 = 1,65/74 = 0,023 M  (xem SGK lớp 9 trang 28 và tra thêm thông tin độ tan để tính toán phần này)

 

Nếu theo đề bài thì dung dịch Y gồm:  n Ca(OH)2: 0,48 mol, nKOH :  0,1 mol; nKCl = 0,5 mol

Do đó nếu chuyển sang nồng độ thì:  CCa(OH)2 = 0,48/0,5 = 0,96 M > độ tan của Ca(OH)2.

 

Do đó không thể tồn tại dung dịch như đề bài.

No_avatar

Hầu như bài tập liên quan đến nồng độ Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 đều sai cả. Các bài tập đều cho các bazo này tan hoàn toàn tuy nhiên thực tế các bazo này ít tan. Do đó không nên cho nhung bài phi thực tế như thế này để kiểm tra và đánh đố học sinh.

Chúng ta đều biết kiểm tra học sinh khi cho bài tập H2SO4 đậm đặc vào nước nguy hiểm như thế nào thì cũng không nên cho kim loại hoạt động phản ứng với nước như thế. 

 
Gửi ý kiến