Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ôn HSG phần pH

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thùy Dung
Ngày gửi: 15h:41' 19-03-2019
Dung lượng: 29.4 KB
Số lượt tải: 648
Số lượt thích: 0 người
CÁC DẠNG BÀI TẬP XÁC ĐỊNH PH CỦA CÁC DUNG DỊCH AXIT, BAZƠ, MUỐI
VÀ DUNG DỊCH ĐỆM.
Dạng 1. Tính pH của dung dịch đơn axit mạnh HA Ca (M)
Bài 1Câu II.2- Đề thi HSG tỉnh lớp 12 -Hà Tĩnh năm 2000-2001
Phân tích những mệnh đề dưới đây (đúng hay sai):
a- Dung dịch có môi trường trung tính luôn có pH=7
b- Dung dịch CH3COOH 10-2M có pH=2
c- Dung dịch HCl 10-3M có pH=3
d- Dung dịch HCl 10-8M có pH=8
Bài 2 : Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Dạng 2. Tính pH của dung dịch đơn bazơ mạnh BOH Cb (M)
Bài 1Tính pH của dung dịch KOH 0,005M ?
Bài 2Tính pH của dung dịch NaOH nồng độ 1,2.10-7M ?
Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M
Dạng 3. Tính pH của dung dịch đơn axit yếu HA Ca (M) Hằng số Ka
Bài 1) Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1M ?
Bài 2) Chohằng số Ka các axit HCOOH, CH3COOH, HCN, HOCN, HF lần lượt là : 1,78.10-4 ;1,8.10-5 ;10-9,21 ; 3,3.10-4 ; 6,6.10-4
Hãy cho biết dung dịch 0,1M của axit nào có pH = 2,87 .
Bài 3) Tính nồng độ các ion H+ , HSO4- , SO42- trong dung dịch H2SO4 0,1M . Cho K2 = 1,2.10-2
Bài 4) Tính pH của dung dịch HNO2 10-1,7M biết Ka = 10-3,29
Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka= 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka= 10-9,35 HBrO 10-2M Ka= 10-8,6
Dạng 4. Tính pH của dung dịch đơn bazơ yếu BOH Cb (M) Hằng số Kb = 
Bài 1 Tính pH của dung dịch NH3 10-2M biết Kb = 1,8.10-5 ?
Bài 2 Tính pH trong dung dịch pyriđin 0,015M biết Kb = 10-8,8 ?
Bài 3 Tính pH của các dung dịch : Metylamin 10-1M Ka= 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M
Ka= 10-10,87

Dạng 5. Tính pH của dung dịch đa axit yếu HnA Ca (M) Hằng số Ka1 ,Ka2 ,Ka3…..,Kan
Bài 1Tính nồng độ ion H+, HCO3- ,CO32- và pH trong dung dịch H2CO3 0,025M . Biết H2CO3 có Ka1 = 4,2.10-7 , Ka2 = 4,8.10-11 H2CO3( H+ + HCO3- Ka1 = 4,2.10-7
HCO3-( H+ + CO32- Ka2 = 4,8.10-11
H2O ( H+ + OH- Kw = 1,0. 10-14 ở 250C
Bài 2 Tính pH của dung dịch H3PO4 0,01M biết : Ka1 = 10-2,23 ; Ka2 = 10-7,21 ; Ka3 = 10-12,32
Bài 3 :Tính pH của các dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25K2 = 10-4,27 ;
H2S 10-2M Ka1= 10-7 Ka2= 10-12,92
Dạng 6. Tính pH của dung dịch đa bazơ yếu :
Bài 1Tính pH của dung dịch Na2CO3 0,1M Biết H2CO3 có Ka1 = 4,2.10-7 , Ka2 = 4,8.10-11
Dạng 7. Tính pH của dung dịch muối :
7.1. Tính pH của dung dịch muối trung hoà :
7.1.a. Tính pH của dd muối trung hoà tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
Bài 1) Tính pH của dung dịch muối NaCl 0,01M , NaNO3 0,05M
7.1.b. Tính pH của dd muối trung hoà tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu
Bài 1)Câu 6.1- Đề thi HSG tỉnh lớp 12- Hà Tĩnh năm học 2008-2009
Muối Fe3+ bị thuỷ phân theo phương trình phản ứng sau:
Fe3+ + H2O ( Fe(OH)2+ + H+ K = 4,0.10-3
a- Tính pH của dung dịch FeCl3 0,05M
b- Tính pH mà dung dịch phải có để 95% muối Fe3+ không bị thuỷ phân
7.1.c. Tính pH của dd muối trung hoà tạo bởi axit yếu và bazơ
 
Gửi ý kiến