Violet
Dethi

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  ÔN HỮU CƠ 12 LẦN 1. HAY CÓ ĐÁP ÁN

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Song
  Ngày gửi: 22h:45' 06-11-2017
  Dung lượng: 31.2 KB
  Số lượt tải: 224
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Song)
  ÔN TẬP HỮU CƠ 12
  Câu 1: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?
  A.Benzylaxetat. B.Tristearin. C.Metylfomat. D. Metylaxetat.
  Câu 2: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?
  A.Vinylclorua. B.Propilen. C.Acrilonitrin. D. Vinylaxetat.
  Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?
  A.C2H5–NH2. B.(CH3)3N. C.CH3–NH–CH3. D.CH3–NH2.
  Câu 4: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
  A.propylaxetat. B.metylpropionat. C. metylaxetat. D. etylaxetat.
  Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2(đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là
  A.3,15. B.5,25. C.6,20. D.3,60.
  Câu 6: Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
  A.16,8. B.22,6. C.20,8. D.18,6.
  Câu 7: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là
  A.22,8. B.17,1. C.18,5. D.20,5.
  Câu 8: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Giá trị của m là
  A.37,50. B.18,75. C.21,75. D.28,25.
  Câu 9: Cho các phát biểu sau:
  Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nhochín.
  Chất béo là đieste của glixerol với axitbéo.
  Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phânnhánh.
  Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng tháirắn.
  Trong mật ong chứa nhiềufructozơ.
  Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Số phát biểu đúnglà
  A.5. B.6. C.3. D.4.
  Câu 10: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của mlà
  A.13,8. B.13,1. C.12,0. D.16,0.
  Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là
  A.0,33. B.0,26. C.0,30. D.0,40.
  Câu 12: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
  Mẫu thử
  Thuốc thử
  Hiện tượng
  
  X
  Dung dịch I2
  Có màu xanh tím
  
  Y
  Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
  Có màu tím
  
  Z
  Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng
  Kết tủa Ag trắng sáng
  
  T
  Nước Br2
  Kết tủa trắng
  
  Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:
  A.Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng,glucozơ. B. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin,glucozơ.
  C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ,anilin. D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ,anilin.
  Câu 13: Cho saccarozơ và fructozơ lần lượt tác dụng với: Cu(OH)2, nước brom, dung dịch H2SO4 loãng đun nóng, dung dịch AgNO3 trong NH3. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là
  A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.
  Câu 14: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,3 mol một este X (chứa C, H, O) bằng dung dịch chứa 20 gam NaOH, thu được một ancol và 28,4 gam chất rắn khan sau
   
  Gửi ý kiến