Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

on tap

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mimi Ho
Ngày gửi: 19h:23' 02-11-2017
Dung lượng: 192.0 KB
Số lượt tải: 330
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CHƯƠNG 2 -17- 1
Câu 1: Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:
1.Sắt + khí oxi ( sắt (III) oxit
2. Nhôm + Khí Clo ( Nhôm clorua
3. Sắt (III) hyđroxit ( sắt (III) oxit + nước
4. Canxioxit + nước ( Canxihyđroxit
5. Bari +nước ( Bari hyđroxit + Khí hyđro
6. Kẽm + Axit photphoric ( Kẽmphotphat + Khí hyđro
7.Sắt (III) clorua + Canxihyđroxit ( Sắt (III) Hyđroxit + Canxiclorua
8.Natricacbonat + Nhôm photphat ( Natri photphat +Nhôm cacbonat
9.Nhôm + Sắt (III) oxit ( Nhôm oxit + Sắt
10.Điphotphopentaoxit + nước ( Axit photphoric
11. Nhôm hyđroxit -( Nhôm oxit + nước
12.Kalipenmangat ( Kalimenmangat + Manganđi oxit + Khí Oxi
13.Đồng (II)oxit + Khí Hyđro -( Đồng + nước
Câu 2: Điền chất-Cân bằng các phản ứng hóa học sau. Ý nghĩa PTHH- 1 cặp chất tự chọn.

1. C + CuO ( …… + C O2 2. ……… + Cl2 ( FeCl2
3. KClO3 ( …….. +O2 4. FeCl3 + Ca(OH)2 ( Fe(OH)3 + CaCl2
5. Zn + H2SO4 ( ZnSO4 + ……. 6. MgO + H2 ( ………… + H2O
Câu 3: Phát biểu quy tắc bảo toàn khối lương trong một phản ứng hóa học. Giải thích.Cho ví dụ và viết biểu thức bảo toàn khối lượng của ví dụ đó.
Câu 4: Lập các phương trình hóa học sau
a) ?Cu + ...?... 2CuO b) MnO2 + ?HCl MnCl2 + Cl2 + ?H2O
Câu 5: Cho 8,8 gam hỗn hợp 2 kim loại canxi và magie cháy trong khí oxi (vừa đủ) thu được 13,6 gam hỗn hợp 2 oxit là canxi oxit và magie oxit.
a) Viết 2 phương trình minh họa cho 2 phản ứng trên
b) Tính khối lượng của khí oxi đã tham gia phản ứng
…………………………………………………………………………………………

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 -17-1
Câu 1: Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:
1.Sắt + khí oxi ( sắt (III) oxit
2. Nhôm + Khí Clo ( Nhôm clorua
3. Sắt (III) hyđroxit ( sắt (III) oxit + nước
4. Canxioxit + nước ( Canxihyđroxit
5. Bari +nước ( Bari hyđroxit + Khí hyđro
6. Kẽm + Axit photphoric ( Kẽmphotphat + Khí hyđro
7.Sắt (III) clorua + Canxihyđroxit ( Sắt (III) Hyđroxit + Canxiclorua
8.Natricacbonat + Nhôm photphat ( Natri photphat +Nhôm cacbonat
9.Nhôm + Sắt (III) oxit ( Nhôm oxit + Sắt
10.Điphotphopentaoxit + nước ( Axit photphoric
11. Nhôm hyđroxit -( Nhôm oxit + nước
12.Kalipenmangat ( Kalimenmangat + Manganđi oxit + Khí Oxi
13.Đồng (II)oxit + Khí Hyđro -( Đồng + nước
Câu 2: Điền chất-Cân bằng các phản ứng hóa học sau. Ý nghĩa PTHH- 1 cặp chất tự chọn.

1. C + CuO ( …… + C O2 2. ……… + Cl2 ( FeCl2
3. KClO3 ( …….. +O2 4. FeCl3 + Ca(OH)2 ( Fe(OH)3 + CaCl2
5. Zn + H2SO4 ( ZnSO4 + ……. 6. MgO + H2 ( ………… + H2O
Câu 3: Phát biểu quy tắc bảo toàn khối lương trong một phản ứng hóa học. Giải thích.Cho ví dụ và viết biểu thức bảo toàn khối lượng của ví dụ đó.
Câu 4: Lập các phương trình hóa học sau
a) ?Cu + ...?... 2CuO b) MnO2 + ?HCl MnCl2 + Cl2 + ?H2O
Câu 5: Cho 8,8 gam hỗn hợp 2 kim loại canxi và magie cháy trong khí oxi (vừa đủ) thu được 13,6 gam hỗn hợp 2 oxit là canxi oxit và magie oxit.
a) Viết 2 phương trình minh họa cho 2 phản ứng trên
b) Tính khối lượng của khí oxi đã tham gia phản ứng

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 -17-2
Câu 1: Cân bằng các phản ứng hóa học sau
a) Fe + Cl2 FeCl3 b) K + H2O KOH + H2
c) Al + HCl AlCl3 + H2 d) CH4 + O2 CO2 + H2O
1. CH4 +……………  CO2 + H2O 2. ………….+ O2  MgO
3. CaCO3  CaO + ……………
4. Na2CO3 + CaCl2 ……….> CaCO3 + ………..
5 P + ………..  P2 O5 6 / ………….+ ……………  SO3
7/ Al + ………….. ( AlCl3 8/ KMnO4  K2MnO4 + MnO2 +…….
Câu 2: PTHH là gì? Cho biết ýnghĩa của PHTT.
Câu 3: Lập các phương trình hóa học sau.
 
Gửi ý kiến