Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ôn tập anh văn 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Mỹ Nhung
Ngày gửi: 09h:49' 04-12-2015
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 1072
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên : _____________________
I. Hãy hoàn thành các từ sau.
1. b__rt__d__y. 6. w__lc__m
2. ca__e 7. c__n__y.
3. gi__t 8. Ja__ua__y
4. h__p__y 9. De__em__er
5. s__ud__nt. 10. Sin__ap__re
II. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
What is your name? _____________________________
How old are you? _____________________________
What do you do? _____________________________
Where are you from? _____________________________
Can you ride a bike? _____________________________
Would you like some milk? _____________________________
When is your birthday? _____________________________
When is your father’s birthday? _____________________________
When is your mother’s birthday? _____________________________
When is your brother/sister’s birthday? _____________________________
III, Xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
you/very/thank/much. __________________________________
is/your/When/birthday? __________________________________
is/her/today/birthday. __________________________________
this/is/for/gift/you. __________________________________
happy/to/birthday/you! __________________________________
IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
A birth day present.
It is Peter’s birthday. His father takes him to the pet shop. He buys a present. It is a puppy. Peter is happy. He calls his puppy, Snowy. Peter and Snowy often play together. They play in the garden.
Whose birthday is it?_______________________________
Where does Peter’s father take him?_______________________________
What does he buy for Peter?_____________________________________
What does Peter call his puppy?______________________________________
Where do Peter and his Snowy play?__________________________________

VI. Hãy dịch sang tiếng Anh.
1. Xin lỗi. tôi đến muộn. ________________________________________
Không sao đâu. ________________________________________
Chúc mừng sinh nhật bạn. ________________________________________
Hôm nay ngày mấy. ________________________________________
Cảm ơn rất nhiều. ________________________________________
Tôi là học sinh trường tiểu học Chợ Mới.________________________________________
2. Bạn có thể bơi không? ________________________________________
Có, tôi có thể. ________________________________________
Đây là lớp học của bạn đây. ________________________________________
Cảm ơn. ________________________________________
VII. Hãy viết 3 việc mà em có thể làm và 3 việc mà em không thể làm.
_________________________________
_________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Ex6:1.Ba ( have)………………….…… class today
2.They(have)…………………………a test everyday
3.Thu (have)………………………..bread everyday
4..I(have)………………………….... music.
5..Hoa(have)………………..……a round face
6..He(have)………. …………..……. small teeth
7. Nam(have)……………………….class at 7.00
8. He( have)……………………..……lunch at 12.00
9.She (have)………………….… math on Monday.
10.I(have) …………………………… class at 6.00
12My mother(have)……………….…………dinner
13..We (have)………………….……a ball
14..He (have)…………..….. school every morning
15.The farmer (have).. ………..work every morning
16.Nam and his brother (have)…… ………..a ball
17.Everyday,Nam(have)……………..lunch at 6.00
18. she(have)………. ………………..….school
19.I usually (have)………….………a soccer match
20. He(be)……………………………….….a student
:. How old(be).......................................she? 2. His name(be).............................................Mai. 3. How (be)……………………........you? 4. They(be).........................................all right. 5. We (be)..................................10 years old.  6. She(be)...................Mary. She(be).......................thirteen. 7. They(be)………………..……...... students. 8. How old(be).............................................We. 9. They(be)...................................students. 10.He(be)..............................................play football.
11. How old (be)…………………..……..your father? 12. My name(be)………………..………. Mai. 13. How (be)………………….……........she? 14. They(be)...............................all right 15. I(be) ………………………….10 years old.  16.Lan(be)……….... good.She (be)……… thirteen. 17. We (be)…………………………. students. 18. How old(be)………………….……. they.? 19. They(be) ………………….…… good. 20. Boys(be) …………..……………. play football
21..They(have)……………………..……a
 
Gửi ý kiến