Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ôn tập chương 2 toán số học 6 chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Dieu Ly
Ngày gửi: 22h:21' 14-01-2017
Dung lượng: 123.5 KB
Số lượt tải: 2710
Số lượt thích: 5 người (Bùi Thị Bích Nga, Phạm Hồng Phượng, Hi bao bao, ...)
Đề CƯƠNG ÔN TậP CHƯƠNG II - Số HọC 6
Câu 1: Tính nhanh
a) (-25).21. (-2)2.(-).(-1)2n+1 (n N*)
b) (-5)3. 67. .(-1)2n(n N*)
c) 35. 18 – 5. 7. 28
d) 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)
e) 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)

Câu 2: Tính giá trị biểu thức
1/ (-25). ( -3). x với x = -4
2/ (-1). (-4) . 5 . 8 . y với  = 25
3/ (2ab2) : (abc) với a = 4; b = -6; c = 12
4/ [(-25).(-27).(-x)] : y với x = -4; y = -9
5/ (a2 - b2) : (a + b) (a – b) với a = 5;b = -3

g) 31. (-18) + 31. ( - 81) – 31
h) (-12).47 + (-12). 52 + (-12)
k) 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)
m) -48 + 48. (-78) + 48.(-21)
n) 135. (171 – 123) – 171. (135 - 123)
p) - (-2009 + 97) – 74. (-18) + 74. (-118) – 2009 - 3

Câu 3: Tính tổng
1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
– 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . - 97 + 99
1 + 2 – 3 – 4 + . . . . + 97 + 98 – 99 - 100

Câu 4: Tìm số nguyên x
-2x – (x – 17) = 34 – (-x + 25)
17x – ( -16x – 37) = 2x + 43
-2x –3. (x – 17) = 34 – 2(-x + 25)
17x + 3. ( -16x – 37) = 2x + 43 - 4x -103 -57: [-2. (2x – 1)2 – (-9)0] = -106
-2x + 3. 
3x – 32 > -5x + 1
15 + 4x < 2x – 145
-3. (2x + 5) -16 < -4. (3 – 2x)
-2x + 15 < 3x – 7 < 19 – x
x + (x+1) + (x+2) + (x+3) + .... + 13 + 14 = 14
25 + 24 + 23 +...+ x + (x - 2) + (x – 3) = 25

Câu 5: So sánh
(-99). 98 . (-97) với 0
(-5)(-4)(-3)(-2)(-1) với 0
(-245)(-47)(-199) với 123.(+315)
2987. (-1974). (+243). 0 với 0
5/ (-12).(-45) : (-27) với │-1│

Câu 6: Điền vào ô trống
a
-3

+8

0
-(-1)

- a

-2

+7│a│a2a3
a
-6

+15

10


b
3
-2

-9a + b

-10-1

a – b
15


a . b0

-12

a : b


-3


Câu 7: Tìm
U(10)
B(-15)
U(-24)
UC(-12; 18)
5/ BC(-15; +20)
Câu 8: Tìm x ( Z
x.(x + 7) = 0
(x + 12).(x-3) = 0
(-x + 5).(3 – x ) = 0
x.(2 + x).( 7 – x) = 0
(x - 1).(x +2).(-x -3) = 0

Câu 9: Sắp xếp thứ tự
* Tăng dần
a)7; -
 
Gửi ý kiến