Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập dạy thêm Toán 7 cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm chỉnh sửa
Người gửi: Trần Thị Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:30' 17-03-2019
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Quyền)
TUẦN 1 (4 TIẾT)
Chuyên đề 1: ÔN CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ
I. Những kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa: Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng với a, b Z; b 0.
Tập hợp số hữu tỉ được kớ hiệu là Q.
2. Các phép toán trong Q.
a) Cộng, trừ số hữu tỉ:
Nếu 
Thì ; 
b) Nhân, chia số hữu tỉ:
* Nếu 
* Nếu 
Thương x : y cũng gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu 
II. CÁC DẠNG TOÁN
1. Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1. thực hiện phép tính: a) b) c) 
d) e) f) g) 
Bài 2. thực hiện phép tính:a) b) c) d) 
Bài 3. Thực hiện phép tính: a) b) c) d) 
e/ f) 
Bài 4. Thực hiện phép tính: ( tính nhanh nếu có thể )
a) b) 
c) d) 
Bài 5.Thực hiện phép tính
a) b) c) d) 
Bài 6*. Thực hiện phép tính:
Bài 7. Thực hiện phép tính: ( tính nhanh nếu có thể )

a) b) 
Bài làm.
a) 
b)
Bài 8. Tính: A = 26 : + : 
Bài làm

Dạng 2: Tìm x
Bài 1. Tìm x biết :a) b) c) 
Bài 2 .Tìm số nguyên x biết :
 
===============================================================================
TUẦN 2 (4 TIẾT)
Chuyên đề : ÔN CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ (tiếp)
Dạng 1: Tìm x
Bài 1. Tìm x, biết:a) b) 
Bài 2. Tìm x, biết: a. b.
KQ: a) x = ; b) -
Bài 3: Tìm x, biết: a. b. c. d.
KQ: a) x = ; b) x = ; c) x = 3,5 hoặc x = - 0,5 ; d) x = -1/4 hoặc x = -5/4.
Dạng 2: Thực hiện phép tính
Bài 1: Tính :a)  ; b)  ; c) ; d) ; e) 
Đáp số : a); b) ; c) ; d) ; e) .
Bài 2 : Thực hiện phép tính một cách thích hợp:
a) 
b) .
c) 
d) 
Đáp số : a) 6; b) ; c) ; d) 
Bài 3: Tính: E = 
HD: 
* Một số bài toán tìm x đặc biệt
Bài 1: Tìm x biết
a) + + = 
với x( 
b) + + - = 
với x( 
c) Tìm x biết : 
Bài 2: Tìm sao cho
a) b) c) 
d) e) g) 
Bài 3: Tìm để a) là số nguyên
b) là số nguyên.
===============================================================================
TUẦN 3 (4 TIẾT)
Chuyên đề :GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ
I. Tóm tắt lý thuyết:
+) Với x Q thì 
Bổ sung:
* Với m > 0 thì ; 
II. Các dạng toán
Bài 1: Tìm x biết : a) = ; b) =- ; c) -1 + =- ;
BàI 2: Tìm x biết :a) ; b) ; c) ; e) 4- 
Bài 3: Tính giá trị biểu thức: A = 2x +2xy - y với =2,5 y= - 
Bài 4: Tìm x,y biết: 
Bài 5: Tìm các số hữu tỷ x biết :a) >7 ; b) <3 ; c) >-10
GV yêu cầu xem lại chú ý để làm bài
Bài 6: Tìm x,y,z Q biết :
a) b) 
c) d) 
Gv lưu ý tổng các GTTĐ chỉ bằng 0 khi mỗi GTTĐ = 0
Bài 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
 
Gửi ý kiến