Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập este !

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiem Vuong
Ngày gửi: 08h:53' 09-11-2017
Dung lượng: 231.0 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
Chào các bạn đồng nghiệp, mình đang có bộ tài liệu giảng dạy môn hóa chương trình 10, 11, 12 kèm theo hình ảnh,video minh họa của từng chương được giải thành phố do mình lưu trữ và soạn thảo từ năm 2005 đến giờ. Được phân dạng hệ thống, rõ ràng, khoa học có hướng dẫn giải và tự luyện. Các bạn có thể tùy chỉnh theo năng lực học sinh. Bạn nào có nhu cầu ib mình chuyển giao giá rẻ nhé và được tặng 1 số chuyên đề khác nữa
Đây là chương ESTE của lớp 12. Rất thích hợp với thầy/cô giáo và các bạn sinh viên không có thời gian để soạn chuyên đề.
Vui long liên hệ qua email phanngocvanthptttt@gmail.com
Trân trọng cám ơn .

ESTE
- Este và acid là đồng phân khác chức của nhau có CT chung là: CnH2nO2 ( no - đơn chức, mạch hở)
Cấu tạo phân tử của este 
( R, R’ là các gốc hidrocacbon; R có thể là H, R’ khác H).
VD : Chất nào dưới đây không phải là este:
A. HCOOCH3 C. CH3COOCH3 B. HCOOH D. HCOOC6H5
Gọi tên
Tên este R-COO-R’ = tên gốc hiđrocacbon R’ + tên gốc axit RCOO- (đuôi at)
Tính chất vật lý
- Các este thường là các chất lỏng, dễ bay hơi, ít tan trong nước, có mùi thơm đặc trưng.
- Độ tan, nhiệt độ sôi của este < Độ tan, nhiệt độ sôi của ancol < Độ tan, nhiệt độ sôi của axit
VD 1 : Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần ?
A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH CH3COOC2H5,
C. CH3CH2CH2OH , CH3COOH, CH3COOC2H5 D. CH3COOC2H5 ,CH3CH2CH2OH , CH3COOH
VD 2 : Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất:
A. C4H9OH C. CH3COOC2H5 B. C3H7COOH D. C6H5OH
Tính chất hóa học
a. Phản ứng thủy phân:
Môi trường axit:
R-COO-R’ + H-OH  R –COOH + R’OH
Môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)
R-COO-R’ + Na-OH  R –COONa + R’OH
(Thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều)
VD 1: Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm ,khi đun nóng gọi là
A. Xà phòng hoá B. Este hoá C. Hiđrat hoá D. Kiềm hoá
VD 2: Phản ứng xà phòng hóa là:
A. phản ứng thuận nghịch B. phản ứng este với kiềm
C. phản ứng axit với ancol D. phản ứng este với axit
Chú ý:
-Khi thủy phân các este của phenol:
R-COO-C6H5 + 2NaOH  R-COO-Na + C6H5ONa + H2O
Este phenyl: Trong trường hợp đặc biệt gốc R’ trong este là (C6H5-) hoặc vòng benzen có nhóm thế khi đó phản ứng xà phòng hóa sẽ tạo phenol, do có tính acid phenol lại tiếp tục phản ứng với kiềm để tạo muối.
Ví dụ: CH3COOC6H5 +2NaOH ( CH3COONa + C6H5ONa + H2O
VD 1 : Khi thực hiện phản ứng thuỷ phân este của phenol trong dd bazơ. Sản phẩm thu được là:
A. muối và ancol B. muối và phenol. C. hai muối và nước. D. hai muối.
VD 2 : Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được:
A. 1 muối và 1 ancol B. 2 muối và nước C. 2 Muối D. 2 rượu và nước
-Khi thủy phân một số este đặc biệt:
R-COO-CH=CH-R’ + NaOH  R-COO-Na + RCH2CHO (Anđehit)
Vd: CH3-COO-CH=CH-CH3 + NaOH  R-COO-Na + CH3CH2CHO
Vd:

Este Vinyl: Khi thủy phân este (hoặc xà phòng hóa este) nếu có sự tạo thành rượu không bền thì rượu này sẽ chuyển thành anđêhit hoặc xeton hoặc acid (trong trường hợp tạo acid thì acid này lại phản ứng với kiềm tạo thành muối)
Ví dụ: HCOO-CH=CH2 + NaOH ( HCOONa + CH3CHO
Este fomiat cho được phản ứng tráng gương.

HCOO-R + Ag2O ( CO2 + R-OH + 2Ag 

Ví dụ: HCOOCH3 + Ag2O ( CO2 + CH3-OH+ 2Ag
Este đơn chức vòng khi thủy phân cho 1 sản phẩm duy nhất.

Nếu sản phẩm phản
 
Gửi ý kiến