Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập giới hạn 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ôn tập giới hạn 11
Người gửi: Nguyễn Trung Thành
Ngày gửi: 21h:47' 02-02-2018
Dung lượng: 263.0 KB
Số lượt tải: 803
Số lượt thích: 0 người

ÔN TẬP
GIỚI HẠN DÃY SỐ, GIỚI HẠN HÀM SỐ, HÀM SỐ LIÊN TỤC

Bài 1. a) lim b) lim c) lim d) lim
e) lim f) lim
Bài 2. a) lim() b) lim() c) lim()
d) lim() e) lim n()
Bài 3. a) lim b) lim c) lim 
d) lim e) lim f) lim 
Bài 4. a) lim b) lim c) lim d) lim 
e) lim f) lim g) lim với |a| < 1 ; |b| < 1
Bài 5. Tìm các số hữu tỉ sau : a) 2,1111111... b)1,030303030303... c)3,1515151515....
Bài 6. a) b) c) d) e) f) 
g) h) i) 
Bài 7. a) b) c) d) 
Bài 8. a) b) c) 
d) e) 
Bài 9. a) b) c) d) 
e) f) g) 
Bài 10. a) b) c) d) 
e) f) h) i) 
k) l) m) 
0) p) q) 
r) s) t) 
Bài 11. a) b) c) d) 
e) f) g) h) 
i) j) 
k) l) m) 
n) o) p) 
Bài 12. Tìm 2 số a,b để: a) b) 
Bài 13. Xét sự liên tục của các hàm số sau:
a) f(x) = tại xo = 1 b) f(x) = tại xo = 1
c) f(x) = tại xo = 2 d) f(x) = tại xo = 0
Bài 14. Tìm a để các hàm số sau liên tục tại x0
a) f(x) = tại x0 = 1 b) f(x) = tại x0 = 1
c) f(x) = tại xo = 0 d) f(x) = tại xo = 0
Bài 15. Xét sự liên tục của các hàm số sau:
a) f(x) = b) f(x) = 
Bài 16. Tìm a,b để hàm số sau liên tục trên R
a) f(x) = b) f(x) = 
Bài 17. Chứng minh rằng phương trình
a) x3 – 3x2 + 3 = 0 có 3 nghiệm trong khoảng (– 1;3).
b) x5 – 5x4 + 4x – 1 = 0 có 3 nghiệm trong khoảng (0;5)
Bài 18. Chứng minh rằng: các phương trình sau luôn luôn có nghiệm:
a) cosx + m.cos2x = 0 b) m(x – 1)3(x + 2) + 2x + 3 = 0
c) a(x – b)(x – c) + b(x – c)(x – a) + c(x – a)(x – b) = 0. d) (m2 + m + 1)x4 + 2x – 2 = 0
e) x4 – x – 3 = 0 có nghiệm xo ( (1;2) và xo > .
 
Gửi ý kiến