Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ÔN TẬP HÌNH HỌC 6 - HK2 -

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn phước lộc
Ngày gửi: 16h:31' 04-04-2019
Dung lượng: 297.5 KB
Số lượt tải: 1384
Số lượt thích: 0 người
1. Nếu  = 280, B = 1520 và chúng không có cạnh chung. Hai góc A và B gọi là :
a, Hai góc kề bù b, Hai góc bù nhau. c, Hai góc phụ nhau. d, Hai góc kề nhau.
2. Cho biết tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy bằng 400 và góc xOz là góc tù, thì góc yOz có thể có số đo bằng : a, 500 b, 1800 c, 200 d, 800
3. Tia OA là tia phân giác của góc BOC nếu :
a, Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC. b, Hai góc BOA và AOC bằng nhau.
c, Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, hai góc BOA và AOC bằng nhau. d, Cả 3 câu trên đều đúng.
4. Cho điểm D nằm trên đường tròn (A, 3cm). Độ dài của AD là: a, 4cm b, 3cm c, 1cm d, 6cm
5. Cho góc xOy có số đo bằng 900 , tia Ot nằm trong góc xOy. Góc xOt và tOy có cùng số đo là 450 . Ta có thể khẳng định :
a, Tia Ot là tia phân giác của góc xOy. b, Tia Oy chia đôi góc xOy.
c, Hai góc xOt và tOy là hai tia phụ nhau. d, Cả 3 câu trên đều đúng.
6. Cho điểm D nằm trên đường tròn (A, 3cm), điểm C nằm trên đường tròn (B, 4cm).Độ dài của AD và BC lần lược là: a, 4cm; 3cm b, 3cm; 7cm c, 3cm; 4cm d, 4cm; 1cm
7. Cho tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy bằng 400 và góc xOz là góc nhọn thì góc yOz có thể có số đo là : a, 1400 b, 900 c, 500 d, 300
8) Góc bẹt là góc có số đo bằng : a, 1500 b, 900 c, lớn hơn 900 d, 1800

9) Cho tia OA nằm giữa hai tia OB , OC ; AOC = 650 , BOA = 500 , BOC = ?
a, 150 b, 1150 c, 300 d, 550
10) Dấu hiệu nhận biết tia Ox là tia phân giác của góc aOb là:
a, aOx = xOb b, aOx = xOb = c. aOx + xOb = aOb và aOx = xOb d, cả b và c đều đúng.
B/ (4đ) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
1) Góc bAc có đỉnh là ......................., có hai cạnh là……………….
2) Nếu tia Oa nằm giữa hai tia Ob, Oc thì.................
3) Tam giác XUV là hình gồm ..................................Ký hiệu : ........................................
4) Đường tròn tâm A, bán kính m là hình gồm ......... Ký hiệu : ..............................
ĐỀ 1
I.Phần trắc nghiệm:(3đ) (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu1: Cho góc xOy có số đo là 850 . Góc xOy là góc :
A. Nhọn B. Vuông C. Tù D. Bẹt
Câu 2: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc bù nhau:
A. Đúng B. Sai
Câu 3: Cho góc xOy bằng 1300, vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sau cho góc xOt bằng 400. Vậy góc tOy là góc:
A. Nhọn B. Vuông C.Tù D. Bẹt

Câu 4: Cho hình vẽ, là góc :


A. Nhọn B. Vuông C. Tù D. Bẹt
Câu 5: Cho biết A và B là hai góc phụ nhau. Nếu góc A có số đo là 550 thì góc B có số đo là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Số đo của góc bẹt là :
A. 900 B. 1000 C. 600 D.1800

II.Phần Tự Luận:( 7đ)
Câu 7: (1,5đ)
a) Góc là gì ?
b) Vẽ góc xOycó số đo bằng450
Câu 8 Vẽ hai góc kề bù xOm và mOy biết góc mOy bằng 600 . Tính số đo góc xOm? (1,5đ)
Câu 9: (4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai
 
Gửi ý kiến