Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ôn tập hình học 8 học kỳ 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Quang Điệp
Ngày gửi: 20h:56' 29-11-2018
Dung lượng: 67.6 KB
Số lượt tải: 485
Số lượt thích: 0 người
PhầnHìnhHọcGồmcácnội dung cơbảnsau
Nội dung 1:Chứng minh tứgiáclàhìnhthang, hìnhthangcân, hìnhbìnhhành, hìnhchữnhật, hìnhthoi, hìnhvuông.
Từđóyêucầunắmvững :Địnhnghĩa, Tínhchất, DHNB cáchìnhnêutrên.
Vậndụngchứng minh cácyêucầunhư:Chứng minh tínhđốixứng, quanhệ song song, quanhệvuônggóc, cácđiểmđồng qui, cácđiểmthẳnghàng.
Nội dung 2: Tínhđốixứngbaogồmđốixứngtrụcvàđốixứngtâm.
Từđóyêucầunắmvững :Địnhnghĩahaiđiểmđốixứng qua 1 điểm, haiđiểmđốixứng qua 1 đườngthẳng.
Nắmvữngtínhđốixứngcủacáctứgiácđặcbiệtvàhìnhcótínhđốixứng.
Nội dung 3: Diệntíchcủacáchìnhcơbảnđãhọc.
Bàitập minh họatríchđềthi qua cácnămhọctrước
Bài1 :ChoABC vuông tại A. Kẻ trung tuyến AD. Gọi M là điểm đối xứng của A qua D. Gọi E và F là trung điểm của AB và AC. K là điểm đối xứng của D qua E.
a/ Tứ giác ABMC là hình gì? b/ Chứng ming tứ giác AEDF là hình chữ nhật
c/ Tứ giác ADBK là hình gì? d/ Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEDF là hình vuông?
Bài2 :Cho tam giác ABC cântại A, trungtuyến AM, gọi I làtrungđiểmcủa AC, K làđiểmđốixứngcủa M qua I
a/ Chứng minh tứgiác AMCK làhìnhchữnhật. b/ Tứgiác AKMB làhìnhgì?
c/ Tínhdiệntíchhìnhchữnhật AMCK biết AB = 5cm, AM = 4cm
d/ Tìmđiềukiệncủa tam giác ABC đểtứgiác AMCK làhìnhvuông?
Bài3 : Cho ABC vuôngtại A ( AB < AC ) , M làtrungđiểmcủa BC. Từ M kẻđườngthẳng song songvới AC, AB lầnlượtcắt AB tại E, cắt AC tại F.
a/ Chứng minh : Tứgiác EFCB làhìnhthang. b/ Chứng minh : Tứgiác AEMF làhìnhchữnhật
c/ Gọi O làtrungđiểmcủa AM. Chứng minh E và F đốixứng qua O
d/ Gọi D làtrungđiểmcủa MC. Chứng minh OMDF làhìnhthoi
Bài4 : Cho hìnhchữnhật ABCD, gọi M làtrungđiểmcủa BC, AM cắt CD tại E.
a/ Chứng minh : tứgiác ABEC làhìnhbìnhhành. b/ Chứng minh : C làtrungđiểmcủa DE
c/ Qua D vẽđườngthẳng song songvới BE, đườngnàycắtBCtạiI. C/minh tứgiác BEID làhìnhthoi.
d/ Gọi O làgiaođiểmcủa AC và BD; K làtrungđiểmcủa IE. C/minh C làtrungđiểmcủa OK.
Bài5 :Cho hìnhvuông ABCD. Gọi E, Flầnlượtlàtrungđiểmcủa AB và BC.
Chứng minh : DF = EC và CEtại O
KẻAMDFcắt CD tại K. Chứng minh KC = KD.
Chứngminh : AO = AB. d) Chứngminh : .
Bài6 :Cho ABC , gọi M, N lầnlượtlàtrungđiểmcủa AB và AC.
a/ Tứgiác BMNC làhìnhgì? b/ Lấy E đốixứngvới M qua N. C/minh tứgiác AECM làhìnhbìnhhành
c/ Tứgiác BMEC làhìnhgì?
d/ /ABC cầnthêmđiềukiệngìthìtứgiác AECM làhìnhvuông? Vẽhình minh họa
Bài7:Cho hìnhchữ nhậtABCD , O là giao điểmcủahai đườngchéo . Qua điểm I thuộc đoạn thẳng OA kẻ đường thẳng song songvới BD cắt AD và AB theothứtự ở E và F .
a/ Chứng minh : IE = IF
b/Gọi K và M theothứtự là trung điểmcủa BE và DF. C/minh tứgiác IKOM là hcn?
c/Giả sử ABCD là hìnhvuôngthì tứgiác IKOM có là hìnhvuôngkhông ? Tại sao ?
Bài8 :Cho hìnhthangcân ABCD ( AB // CD ). Gọi E, I, K, M lầnlượtlàtrungđiểmcủacáccạnh AB, BC, CD, DA.
a/ Tứgiác EIKM làhìnhgì? b/ C/Minh : /cân
c/ Hìnhthang ABCD cầndiềukiệngìđểtứgíácIKMlàhìnhvuông ?
d/ Trongđiềukiệncủacâu c, nếu BD = 8cm. Tính SEIKM = ?
Bài9 :Cho hìnhbìnhhành ABCD, trên cạnh AB lấymột điểm E , trên cạnh CD lấymột điểm F saocho.Gọi G và H lầnlượt là giao điểmcủa đường thẳng EF vớicác đường thẳng BC và AD . Chứngminh :
a) Tứgiác AECF, AGCH là cáchìnhbìnhhành. b) HF = EF = EG .
c) Gọi I là trung điểmcủa AG .Chứng minh C , E , I thẳng hàng.
Bài10:Cho tam giác ABC . Gọi D, E, Ftheothứtựlàtrungđiểmcủacáccạnh AB, AC và BC.
a, Chứng minh tứgiác BDEFlàhìnhbìnhhành
b, Nếu tam giác ABC vuôngtại B thìtứgiác BDEFlàhìnhgì ? Vìsao ?
c, Vớiđiềukiệnnàocủatam giác ABC thìtứgiác BDEFlàhìnhvuông ? Vìsao ?
Bài11 : Cho hìnhvuông ABCD qua BkẻhaiđườngthẳngvuônggócvớinhauchúngcắtDC tại M và N ( M D và C) , cắt AD tại E và F ( D A và E ) .
Chứngminh :là tam giáccân.
MF cắt EN tạiH ,P, Q EN và MF. Chứng minh tứgiácBQHPlàhìnhchữnhật.
Chứngminh : PQlàđườngtrungtrựccủaBD.
Bài12 : Cho h/thangcân ABCD( AB//CD) . Gọi E, I, K, M lầnlượtlàtrungđiểmcủa AB, BC, CD, DA.
Tứgiác EIKM làhìnhgì? b
 
Gửi ý kiến