Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:30' 12-06-2009
Dung lượng: 209.5 KB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
Chương 7 - Đại cương kim loại:
Câu 1: Cho Al có số hiệu nguyên tử bằng 13. Điều khẳng định nào sau đây sai:
A. Al thuộc chu kì 3 phân nhóm chính nhóm III. B. Al là nguyên tố họ p.
C. ion Al3+ có cấu hình electron là: 1s2 2s22p6 . D. Al là kim loại có tính khử mạnh hơn cả Mg.
Câu 2 . Trong các kết luận sau kết luận nào sai:
A. tất cả các phản ứng của kim loại đều là phản ứng đều là phản ứng oxi hoá khử.
B. Trong bảng tuần hoàn kim loại chỉ nằm ở các chu kì lớn(4,5,6,7)
C. Kim loại kiềm là kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại.
D. Trong tinh thể kim loại đều có electron tự do.
Câu 3: Hãy chỉ ra câu đúng trong các câu sau:
A. liên kết kim loại là liên kết sinh ra do các electron gắn các ion dương kim loại với nhau.
B. liên kết kim loại là liên kết trong nguyên tử kim loại.
C. liên kết kim loại là liên kết sinh ra do các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau.
D. liên kết kim loại là liên kết được sinh ra do các điện tích âm gắn các ion kim loại lại với nhau.
Câu 4: Nguyên nhân gây lên tính chất vật lí chung của kim loại là do:
A. kiểu mạng tinh thể của kim loại. B. các electron tự do trong kim loại gây lên
C. các electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử kim loại gây lên D. tất cả đều đúng
Câu 5: Nguyên nhân nào sau đây gây ra tính khử đặc trưng của kim loại?
A. do lớp ngoài của kim loại có ít electron thường từ 1, 2 hoặc 3 electron. C. Do năng lượng ion hóa của kim loại nhỏ.
B. do kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với phi kim. D. Do cả 3 yếu tố trên.
Câu 6: Trong các nguyên tử có cấu hình electron, sau nguyên tử nào là nguyên tử kim loại
A. 1s22s22p4 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p63s23p3 D. 1s22s22p63s23p5
Câu 7: trong các đặc điểm sau đặc điểm nào không phải của nguyên tử kim loại
A. Có số e lớp ngoài cùng nhỏ (1,2,3 e) B. Có bán kính nguyên tử lớn hơn so với phi kim
C. Thuộc cả chu kì nhỏ và chu kì lớn. D. Chỉ nằm ở phân nhóm chính
Câu 8: Hoà tan m gam Al trong dd HNO3 vừa đủ thu được 4,48 lít hỗn hợp hai khí (đktc) gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 21. Tính m = ? A. 1,35 gam B. 2,7 gam C. 5,4 gam D. 8,1 gam
Câu 9: Hoà tan 12,8 gam hỗn hợp gồm kim loại M ( hoá trị II) và Fe trong dd HCl dư thu được 8,96 lít khí H2(đktc).Mặt khác khi hoà tan 12,8 gam hỗn hợp trên trong dd HNO3 loãng thu được 6,72 lít khí NO(đktc). Xác định kim loại M?
A. Mg B. Cu C. Zn D. Ca
Câu 10: Trong các dãy kim loại sau dãy nào gồm các kim loại đều tan trong dung dịch NaOH dư:
A. Al, Fe,Cu, Ni B. Na, Cu,Al,Mg C. Mg,K,Li,Fe
 
Gửi ý kiến