Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ôn tập học kỳ I môn SInh học 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm Thị Tú Uyên
Ngày gửi: 08h:45' 25-12-2016
Dung lượng: 27.6 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Đề cương ôn thi môn sinh học Học Kỳ I
Chủ đề 1:Trao đổi Nước
Hấp thụ thụ động :
là quá trình vận chuyển các chất theo gradien nồng độ (từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp)
Đặc điểm: +không tiêu tốn năng lượng ATP
+ tốc độ: nhanh
Hấp thụ chủ động:
- là quá trình vận chuyển các chất ngược chiều gradien nồng độ ( từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ chất tan cao)
- đặc điểm: + tiêu tốn năng lượng ATP
+ cần có kênh vận chuyển đặc hiệu
+ tốc độ chậm
*Cơ chế vận chuyển nước:
+ cơ chế thẩm thấu : . h20 đi từ nơi có thế nước cao(nồng độ chất tan thấp) đến nơi có thế nước thấp (nồng độ chất tan cao).( hay hiểu là nồng độ nước cao đến nồng độ nước thấp nhưng không ai gọi như thế mà gọi là thế nước), h20 đi qua kênh đặc hiệu là Aquaporin.
* Cơ chế vận chuyển các ion khoáng
+ cơ chế thụ động
+ cơ chế chủ động
3.Vai trò của nước đối với thực vật
- nước là thành phần bắt buộc xây dựng nên cơ thể thực vật , trong cw thể thực vật nước chiếm từ 80-95%
- nước ảnh hưởng đến trạng thái của keo nguyên sinh chất
- nước là nguyên liệu tham gia nhiều phản ứng sinh hoa trong tế bào :
+ Quang hợp, h20 cung cấp h để tạo NADPH
+ Hô hấp, h20 làm nhiệm vụ thủy phân các chất trong chu trình Creps
-nước tạo môi trường trong của cây, thống nhất giữa các bộ phận trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường ngoài, nước còn là dung môi hòa tan các chất
- nước hyddrat hóa các hợp chất hữu cơ , bảo vệ cấu trúc tế bào ( hình thành lớp áo = nước chống lại bất lợi của môi trường)
4. Cơ chế vận chuyển nước trong cây
5. Trao đổi khoáng và nito:
- nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ( 17 nto):
+ là nguyên tố mà thiếu nó cây không thể hoàn thành chu trình sống được
+ không thể thay thế bởi bất kì các nguyên tố nào khác
+trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cây
Nguyên tố đại lượng
Nguyên tố vi lượng

CHO NPK Ca Mg S
Mo, Fe, Cu, Mn, Ni,B,Cl,Zn

Chiếm >=100mg/1kg chất khô
Chiếm <=100mg/1kg chất khô

-thường đóng vai trò cấu trúc trong TB, là Tp của các đại phân tử hữu cơ (protein, lipit....)
- ảnh hưởng đến tính chất của HT keo nguyên sinh chất : S bề mặt, độ nhớt, độ ngậm nước, độ bền vững.
- thường là TP không thể thiếu ở hầu hết các enzim. Chúng hoạt hóa các e trong qt TĐC của cơ thể
- liên kết với hchc tạo thành hc Cơ- kim

Vai trò nguyên tố nito:
Vai trò chung: thiếu nito cây không thể sinh trưởng và phát triển bình thường được
Vai trò cấu trúc
Vai trò điều tiết

Là tp của hầu hết các chất trong cây(protein, lipit,...)
Là tp cấu tạo của protein-enzim, coenzim, ATP


Tham gia điều tiết các quá trình TĐC trong cơ thể TV, tăng sinh trưởng của mọi mô sống

Dạng nito mà cây hấp thụ: NO3-,NH4+
Nguồn cung cấp nito cho cây:
+ nguồn nhân tạo: phân bón (NPK, lân, đạm...)
+nguồn tự nhiên:→trong đất : trong xác sinh vật(đv,tv..)
→trong không khí : n2,No,NO2
6.Vai trò quang hợp:
+ tạo chất hữu cơ: tạo ra hầu như toàn bộ chất hữu cơ trên Trái Đất
+ tích lũy năng lượng:chuyển hóa NLAS→NL hóa học trong lkhh của hợp chất hữu cơ cung cấp cho sự sống trên trái đất
+ điều hòa nhiệt độ : hấp thụ co2→giảm oonmt, hiệu ứng nhà kính
Quang hợp ở thực vật C3:
+ Pha sáng : . nơi diễn ra: tilacoit
. điều kiện: có As
. nguyên liệu: As,H20
.giai đoạn:- quang phân li nước
-hình thành chất có tính khử mạnh: NADH,FADH2
- tổng hợp ATP
+ Pha tối
Nơi diễn ra: chất nền lục lạp (stroma)
Chất nhận co2 đầu tiên: RiDP
Enzim tham gia cố định co2: rubisco
Sản phẩm cố định co2 đầu tiên: APG(3C)
Các GĐ:
. cố định co2: CO2+ RIDP→APG
. khử APG→ALPG
. Tái tạo chất nhận(RifDP) 
Gửi ý kiến