Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ôn tập kỳ I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thu Hằng
Ngày gửi: 20h:53' 17-11-2021
Dung lượng: 91.4 KB
Số lượt tải: 766
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 11
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
I/ CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI
Câu 1:Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. H2O. D. NaCl.
Câu 2: Dung dịch nào sau đây dẫn điện được:
A. Dung dịch muối ăn B. Dung dịch ancol
C. Dung dịch đường D. Dung dịch benzen trong ancol
Câu 3: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?
A. CH3COOH CH3COO + H+. B. Na2SO4 2Na+ + SO.
C. Mg(OH)2 Mg2+ + 2OH. D. Ba(OH)2 Ba2+ + 2OH.
Câu 4: Muối nào sau đây không phải là muối axit?
A. NaHSO4. B. Ca(HCO3)2. C. Na2HPO3. D. Na2HPO4.
Câu 5: Phương trình ion rút gọn H+ + OH-H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây?
A. 3HCl + Fe(OH)3FeCl3 + 3H2O. B. HCl + NaOH NaCl + H2O.
C. NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O. D. H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2H2O.
Câu 6: Một dung dịch có [ OH- ]= 10 -5 M. Môi trường của dung dịch này là:
A.trung tính B.kiềm C.axit D.không xác dịnh được
Câu 7: Chất nào sau đây là chất điện li ?
A. Rượu etylic. B. Nước nguyên chất. C. Axit sunfuric. D. Glucozơ.
Câu 8: Dd chất nào sau đây không dẫn điện ?
A. CH3OH. C. CuSO4. C. NaCl. D. AgCl.
Câu 9: Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh ?
A. HCl, NaOH, NaCl. B. HCl, NaOH, CH3COOH.
C. KOH, NaCl, HgCl2. D. NaNO3, NaNO2, HNO2.
Câu 10. Dung dịch CH3COOH có chứa :
A. CH3COO-, H+, OH- B. CH3COO-, H+, OH-, CH3COOH
C. CH3COO-, H+ D. CH3COO-, H+, CH3COOH.
II/ CHƯƠNG 2: NITO - PHOTPHO
Câu 1: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ:
A. amoniac. B. axit nitric. C. không khí. D. amoni nitrat.
Câu 2: Axit HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, dễ bị phân hủy khi chiếu sáng vì vậy người ta đựng nó trong bình tối màu. Trong thực tế bình chứa dung dịch HNO3 đậm đặc thường có màu vàng vì nó có hòa lẫn một ít khí X. Vậy X là khí nào sau đây?
A. NH3. B. Cl2. C. N2O. D. NO2.
Câu 3: Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3. B. KOH, NaHCO3, NH3, ZnO.
C. MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2. D. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S.
Câu 4: Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?
A. Cu(NO3)2, AgNO3, NaNO3. B. KNO3, Hg(NO3)2, LiNO3.
C. Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2. D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.
Câu 5: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối thu được có khối lượng là:
A. 14,2 gam. B. 15,8 gam. C. 16,4 gam. D. 11,9 gam.
Câu 6: Hợp chất nào sau đây nguyên tố cacbon có số oxi hóa cao nhất?
A. CO. B. CH4. C. Al4C3. D. Na2CO3.
Câu 7: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?
A. CO + FeO CO2+ Fe. B. CO + CuO CO2 + Cu.
C. 3CO + Al2O32Al + 3CO2. D. 2CO + O2 2CO2.
Câu 8: Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng CO dư ở nhiệt độ cao, thu được 17,6 gam hỗn hợp 2 kim loại. Khối lượng CO2
 
Gửi ý kiến