Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

on tap T.Anh k3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thong Vo Ha
Ngày gửi: 15h:43' 21-04-2016
Dung lượng: 23.7 MB
Số lượt tải: 1613
Số lượt thích: 0 người
Question 1: Listen and number.

Question 2: Listen and colour.
1. 2. 3. 4. 
Question 3: Listen and match.

Question 4: Listen and tick.


Question 5: Listen and write.
Chit: Helo, Doris. How _________________ ? (1)
Doris: I’m __________(2). Thank you. And you?
Chit: Fine, thanks. Do you ________(3) skating?
Doris: Yes, __________ (4). Do you?
Chit: No, I don’t.
Question 6: Look and read. Put a tick (() or cross ( X) in the box


It is a ruler.1. He is playing football.
2. He is flying kite.
3. He has two goldfish.
4. She is cooking.Question 7: Look and read. Put a tick (() or cross ( X) in the boxIt is a ruler.


1. He has a robot.
2. She is flying kite.
3. He has two parrots.
4. She has three cats.Question 8: Look and read. Write Yes or No in the blanks.
 She is watching TV Yes

1
She’s listening to music.
2
She is reading.1.______
2.______

3.
They are skipping.
4. 
He has two goldfish.


3._______

4._______

Question 9: Look at pictures. Look at the letters. Write the words.

1.
cylodu: ________________
2.
rynai: __________________
3.
nuysn: _________________
4.
noysw: ________________


Question 10: Look and read. Write Yes or No in the blanks.
 She is watching TV Yes

1
She’s listening to music.
2
She is flying kite.
1.______


2.______

3.
They are skipping.
4. 
He has two rabbits.3._______4._______


Question 11: Look at pictures. Look at the letters. Write the words.

1.
cylodu: ________________
2.
rynai: __________________
3.
nuysn: _________________
4.
noysw: ________________


Question 12: Choose a word from the box and write it in the gaps from 1-4.

brother father sister mother


This is a photo of my family (0). Look at the man. He is my ____________(1). He is forty-five years old. The woman next to him is my ____________ (2). She is thirty-eight years old. The boy is my ______________ (3). He is fifteen years old. And the little girl is my _____________ (4). She is six years old. Can you find me and guess how old I am?


Question 13: Look at pictures. Look at the letters. Write the words. (1 mark)

1.nuysn: _________________
2.rynai: __________________
3.cylodu: ________________
4.noysw: ________________


Question 14:
1. Listen and repeat (0,25 m)
2.Point, ask and answer (0,25 m)


- What’s the weather like today?
It’s sunny.

- Let’s cycling
Yes, let’s go.

- Do you have any pets ?
Yes, I have.

- What pets do you have ?
I have rabbits.
* Giáo viên chỉ vào tranh và hỏi HS:
What are they doing?

They are skipping.

They are playing badminton.
How many parrots do you have?
 I have two.
How many cats do you have?
 I have three.

3.Listen and comment (0,25 m)
- Is this a goldfish ? Yes, It is .
- Is he your brother ? No, he isn’t.
- Does he have any parrots ? Yes, he does.
- Do you have any toys ? Yes, I do.
4. Interview (0,25 m)
- How old your father ?
- What toys do you have ?
- What pets do
 
Gửi ý kiến